Eldupphör i Gaza nu! Stoppa barnens lidande.

Fyra månader av bombningar har resulterat i tusentals skadade och dödade barn i Gaza. Nästan en miljon barn har tvångsförflyttats och lever utan tillräcklig tillgång till vatten, mat och skydd. Situationen är kritisk och försämras snabbt. Den akuta bristen på rent vatten utgör ett dödligt hot för barnen. Smutsigt vatten från osäkra källor utsätter barnen för ökad risk för sjukdom och undernäring.

Ett långvarigt humanitärt eldupphör skulle innebära att konfliktens parter stoppar sina olagliga anfall samt att dödandet i Gaza upphör och biståndsorganisationer får möjlighet att komma in på området.

Utan ett eldupphör finns heller inte möjlighet att inleda internationella och oberoende utredningar av de krigsförbrytelser som båda parter gjort sig skyldiga till. Utredningarna är nödvändiga för att sätta punkt för krigsförbrytelser och för att ge offren rättvisa och ersättningar. Slutligen måste Israel även upphäva det apartheidsystem som upprätthålls gentemot palestinierna.

Vi socialdemokrater vet att stater och samhällen är människans verk, och blir något fel så kan vi ändra på det. Det krig som rasar i Mellanöstern mellan terrororganisationen Hamas och staten Israel måste få ett slut. Vi Socialdemokrater tror på idén om en tvåstatslösning, som omvärlden har strävat mot under drygt 30 år, sedan Osloavtalet undertecknades av Israel och den Palestinska befrielseorganisationen (PLO).

Den Socialdemokratiskt ledda regeringen som tillträdde efter valet 2014 hade som första utrikespolitiskt mål att erkänna Palestina som stat. Stefan Löfven sa i sin regeringsförklaring 2014 ”En tvåstatslösning förutsätter ömsesidigt erkännande och vilja till fredlig samexistens. Därför kommer Sverige att erkänna staten Palestina” Det var rätt då och det är rätt nu. Även Storbritannien ser nu ett erkännande av Palestina som en del i arbetet för en tvåstatslösning, tillsammans med de 138 övriga länder i världen som redan erkänt Palestina.

Länderna i EU måste erkänna Palestina som stat

Idén om en tvåstatslösning måste väckas till liv igen. En tvåstatslösning kräver två erkända stater och vi uppmanar regeringen att gå före för att få länderna i EU att erkänna Palestina som stat. Vägen dit är lång nu, men de allra flesta inser att det är enda möjliga vägen till hållbar fred i Mellanöstern.

Socialdemokraterna i Mark, 7 mars 2024

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL