Om utställningen “Arbetarrörelsens fanor i Mark”

Nu kan du planera in ett besök på utställningen om “Arbetarrörelsens fanor i Mark” som har fri entré.
Utställningen går av stapeln i Kinnaborgssalen i Kommunhuset i Kinna mellan den 22 och 28 april 2024. Vi har samlat ihop 15 fanor från arbetarrörelsen i Mark. Vill du snabbt kolla in vad utställningen innehåller så kan du läsa vår utställningsfolder här, den innehåller öppettider mm.

Utställningen har öppet:
Måndag 22 april Invigning klockan 18.00
Tisdag 23 april öppet klockan 14.00-18.00
Onsdag 24 april öppet klockan14.00-18.00
Torsdag 25 april öppet klockan14.00-18.00
Fredag 26 april öppet klockan 14.00-18.00
Lördag 27 april öppet klockan10.00-15.00
Söndag 28 april öppet klockan10.00-15.00

Men om du vill veta lite mer om hur utställningen kommit till så ska du fortsätta att läsa. I mars förra
året skickade vi ut en inbjudan till samtliga socialdemokratiska föreningar i Mark om möjligheten att
delta i en arbetsgrupp som skulle arbeta fram en utställning om “Arbetarrörelsens fanor i Mark”.
De medlemmar som nappade på erbjudandet var Stig Aronsson, Tore Hjerth, AnnSofi Tureson, Jan-
Åke Löfgren, Simon Ryndal, Gunnar Nilsson, Kenneth Sölvebring, Pauli Kuitunen och undertecknade.

Vi har träffats regelbundet i studiecirkelform genom ABF Marks försorg. Under resans gång har vi
knutit ytterligare några personer till oss bland annat Bengt-Göran Johansson som är den som brukar
hålla ihop Marks Konstgilles utställningar. Vi har också letat kamrater som kan hjälpa till med finansiering av utställningen. Det har lyckats riktigt bra.

Vi har ansökt och fått ekonomiskt stöd från Arbetarrörelsens kulturfond, LO-distriktet, IF
Metall, Transportarbetareförbundet, Partidistriktet i Sjuhärad och Marks arbetarekommun.
Vi gjorde ganska snart en avgränsning. Det ska vara fanor som vi använder idag, på riktigt, till
exempel på Första maj. Det finns betydligt fler fanor men vi insåg att det inte var möjligt att ta med
alla. Den uppgiften skulle blivit för stor.

Vi har letat uppgifter om fanorna på lite olika sätt, vi har pratat med medlemmar i de
socialdemokratiska föreningarna, vi har dykt ned i Föreningsarkivets lådor och material. Där har vi
läst protokoll, verksamhetsberättelser, kassaböcker mm. I flera fall från 1915 och framåt. Vi har
letat efter så många uppgifter som möjligt om “våra” fanor. Vi har särskilt riktat in oss på vilket år de
är tillverkade, var de är tillverkade, vad de kostade, vilket material fanorna är gjorda av och kanske
särskilt kring fanans deviser (budskap) och symboler. Det har varit väldigt intressant och vi har lärt oss
mycket. Allt det här kan du ta del av på utställningen och fanorna kommer att finnas på plats
tillsammans med dokumentation om fanorna på särskilda utställningsskyltar där varje förening har sina
särskilda skyltar.

De flesta av fanorna har vi dokumenterat med hjälp av en professionell fotograf men vid ett par
tillfällen har Pauli Kuitunen fått rycka in som “hovfotograf”, med gott resultat. En av fanorna eftersökte vi med ljus och lykta, överallt, till slut visade det sig att den fanns i arbetarekommunens lokal (till vår stora glädje). På utställningen finns också en samling klassiska valaffischer som Stig Aronsson bidragit med, nu är de inramade och extra fina.

Vi har haft stor nytta av boken “Framåt kamrater” som Marks arbetarekommun gav ut i samband
med arbetarekommunens 30-årsjubileum med Sture Johansson som redaktör.
Fackföreningsrörelsen har varit bättre på att dokumentera sina fanor än vad partiet har varit. Det
insåg vi ganska fort. Till 100-årsjubileet för LO gjordes en fantastisk bok om fackföreningsrörelsens
fanor under ledning av Margareta Ståhl. Margareta är filosofie doktor men kallar sig hellre fan-
forskare, så vi tog kontakt med Margareta som var och besökte oss i november där hon generöst delade
med sig av kunskaper och engagemang. Margareta har följt hela arbetet och varit till stor hjälp.
Margareta kommer tillbaka till utställningen då hon talar under invigningen i Kinnaborgssalen måndagen den 22 april 18:00, men håller också ett föredrag om fanor på tisdagskväll den 23 april 18:00 i arbetarekommunens lokal. Det är du också varmt välkommen till!

Arbetet har också fått en del effekter som vi inte räknat med. Simon Ryndal forskade om fanan från
Rydal som du kan se på utställningen och när Niklas Holmqvist som driver bloggen och hemsidan
“Glömd Värld i Marks Härad” såg materialet så tände han till. Så till den grad att han släktforskade på
samtliga medlemmar i styrelsen i Rydal och delar av det materialet finns nu med på utställningen. När Maria Sivedal i Fritsla fick reda på att vi letade uppgifter kring Fritsla socialdemokratiska kvinnoklubb och
att Ellen Kopp var föreningens första ordförande konstaterade hon att hon var syskonbarnbarn till
Ellens syster Agnes. Det visste Maria för att hon också släktforskar, på utställningen kan du läsa det
Maria skrivit om Ellen Kopp, Fritsla socialdemokratiska kvinnoklubbs första ordförande.

Under utställningsveckan har föreningarna lovat att hjälpa till med bemanning så att vi kan ha
utställningen öppen. Utställningen kommer att vara öppen på eftermiddagarna men onsdag och
torsdagskväll om föreningarna vill ha ett särskilt tillfälle att ta del av utställningen.
Till sist, tack till alla och envar som på ett eller annat sätt bidragit till utställningen

Pelle Pellby och Lisa Dahlberg

Här ser du en bild på delar av arbetsgruppen

På bilden, Jan-Åke Löfgren, Pelle Pellby, Simon Ryndal, AnnSofi Tureson, Kenneth Sölvebring, Stig Aronsson.

På bilden, Jan-Åke Löfgren, Pelle Pellby, Simon Ryndal, AnnSofi Tureson, Kenneth Sölvebring, Stig Aronsson. På fotografiet saknas Tore Hjerth, Gunnar Nilsson och Lisa Dahlberg samt Pauli Kuitunen som istället tog fotot.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL