Socialdemokraterna vill ha en skola som gynnar helheten

Efter samtal kring utformningen av nya Lyckeskolan har Socialdemokraterna i Mark kommit till slutsatsen att placeringen på det s.k. Saharaområdet inte blir bra.

 

Skälen till detta vårt ställningstagande är framför allt:

Det är tveksamt om en skola i centrum tjänar Centrumutvecklingen och den prognostiserade befolkningsutvecklingen.

Bygget av en skola på Saharaområdet, med tillhörande idrottshall, aula och dessutom med ett större elevantal än idag kommer att leda till att behovet av parkeringsplatser kommer att uppta en alldeles för stor del av området.

Det finns en unik möjlighet att ta ett helhetsgrepp för att göra Kinna centrum betydligt mer attraktivt, där hänsyn också tas till fastighetsägare, handel och allmänna behov. Just nu pågår arbeten vid Kinnaström, och vi vill inte behandla Lyckeskolan som ”styckegods” isolerat från helheten.

Genom att vi nu får en ersättningsskola på plats är det inte heller en omedelbar tidspress, varför vi ser möjligheten att fundera på vägsträckning i och runt området. Det kan inte lämnas till ett senare datum när en eventuell skola skulle vara på plats, varför det ändå kommer att krävas ett gediget planarbete.

Vår vision:

En sammanhållen skola med skollokaler, idrottshall, samlingssal/aula etc., där det skapas en miljö för god pedagogik och lärandemiljö i ett helhetsperspektiv som också gynnar möjligheten till fritidsaktiviteter och kulturutbud.

En utveckling av Kinna Centrum som i överensstämmelse med Översiktsplan och Bostadsförsörjningsprogram gynnar en sammanhållen centrumutveckling med bostadsbyggnation, tillgänglighet, handel och trivsel. När tillfälle bjuds att utveckla Saharaområdet till ett område som är väl sammanhållet med Kinna centrum och ner till Kinnaström skall man tillvarata denna unika möjlighet, vilken också har stor betydelse ur attraktivitetssynpunkt.

För ytterligare information kontakta:

Annsofi Turesson

Peter Landgren

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL