Vi har en egen vision om skolan

Gunnar Nilsson (S)
Läser om vad Liberal­erna tänker om skolan och lärarna och delar inte den uppfattning som Liberalerna ger uttryck för. Vi Socialdemokrater vill att högstadiet i Fritsla ska vara kvar.

Vi vill att det skall byggas ny skola i Kinna. Vi har samtidigt en idé om att vi skall utveckla Kinna centrum med nya bostäder. Vi vill att vår kommun ska växa.Det är viktigt att vi tänker till, för nu har vi möjlighet att förändra så att vi får en bra sammantagen kvalité för båda dessa syften.

Skolans innehåll avseende lärandet skall utvecklas, det gör vi bäst i samspråk med lärare och elever. När det kommer olika undersökningar om skolan måste vi ta dessa på allvar.

Det ska vara bra och ändamålsenliga lokaler det är viktigt. Vi får inte glömma lärarna och personalen de är också mycket viktiga. De ska ges möjlighet att göra ett bra jobb för våra barn.

För att barnen skall trivas i skolan är läraren den viktigaste personen för barnen. Läraren måste känna engagemang för att lyckas med sin svåra uppgift att förmedla all den kunskap eleverna behöver för att utvecklas och känna sig hemma i vårt gemensamma samhälle. Vi vet att de lärarna och övrig personal finns i vår kommuns skolor.

Även föräldrarna som har det största ansvaret för sina barns uppfostran och intresse för skolan är viktiga. Ert engagemang tillsammans med lärare och personal på skolan är den samverkan som behövs för att vi tillsammans ska forma en bra skola för alla våra barn i vår kommun.

Gunnar Nilsson

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL