25 miljoner riskerar att frysa inne

Vid årsskiftet tillfördes Marks kommun 26 miljoner kronor från staten. Syftet var att stötta kommunerna med anledning av flyktingsituationen. Fem månader har passerat, men än har de styrande partierna (M, C, KD, L, MP och MBP) inte någon plan för pengarna.

Redan den 12 november 2015 beslutade regeringen (med stöd av vänsterpartiet och Alliansen) att stötta kommunerna med totalt elva miljarder kronor för att klara flyktingsituationen.

I Mark blev stödet 26 miljoner (beräknat utifrån mottagna flyktingar). För år 2016 återstår 25 miljoner kronor.

– Detta är pengar som hade kunnat komma till stor nytta i kommunens verksamheter, flera av dem berörs av flyktingsituationen. Nu är det hög tid att komma till skott, säger kommunstyrelsens vice ordförande Lisa Dahlberg (S).

När kommunstyrelsen den 25 maj i år behandlade aprilrapporten konstaterade Socialdemokraterna och övriga oppositionspartier att den styrande majoriteten saknade samordning i frågan.

– De partier som ska leda det politiska arbetet i kommunen har inte under detta halvår kunnat enas kring ett enda förslag om hur pengarna ska användas. Det är anmärkningsvärt, säger Arthur Thiry (V), ledamot i kommunstyrelsen.

Om de 25 miljonerna inte används under året blir de en del av det totala överskottet och hamnar då på kommunens bankkonto. Eftersom kommuner inte får föra pengar mellan åren krävs särskilda beslut om pengarna ska användas senare.

Lisa Dahlberg (S)
Lisa Dahlberg (S)

– Vi ser en risk att pengarna inte används, eller att de inte används till det de var ämnade för säger Lisa Dahlberg (S).

I aprilrapporten som kommunstyrelsen behandlade igår den 25 maj var pengarna inbakade i kommunens överskott för 2016.

Vi Socialdemokrater anser att det är anmärkningsvärt att den styrande Markalliansen har så bristande samordning, kommunikation och handlingsförmåga att 25 miljoner kronor för ett bättre flyktingmottagande riskerar att gå om intet. Det var inte statens intention att pengarna skulle bli en del av kommunens överskott. Det är inte ett ansvarsfullt sätt att hantera den kommunala ekonomin.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL