Inriktningsförslag för skollokaler

Socialdemokraternas inriktningsförslag för skollokaler i Kinna och Skene

Förslaget är ett inriktningsförslag för kommunens skollokaler i de delar som avser Kinna och Skene. Utgångspunkter för vårt förslag gällande skolans lokaliteter är:

 • Kinna och Skene är tillräckligt stora för att ha var sin högstadieskola på orten.
 • Vi är övertygade att vi stärker Marks unika värden genom förslagen.
 • Vår utgångspunkt är också att skolan ska ha ändamålsenliga lokaler som som bidrar till kvalitén i skola, förskola och skolbarnsomsorg.
 • Den tänkta befolkningsökningen i Mark innebär ytterligare behov av platser i skolan.
 • De stora satsningar som gjort i andra delar av kommunen de senaste åren; Fotskälsskolan, Torestorpsskolan och Sätilaskolan.

Vi vill därför gå vidare med att utreda och kostnadsberäkna möjligheterna för att genomföra följande:

Kinna:

 • Bygga en ny högstadieskola centralt i Kinna, till exempel på Vråsjöområdet. Vråsjöområdet är tänkt som ett framtida bostadsområde men har idag ingen utbyggd infrastruktur. En ny centralt placerad högstadieskola i Kinna är prioriterat.
 • En ny centralt placerad skola möjliggör spännande användning av den mark som Knalleskolan och Lyckeskolan upptar idag. Här ser vi Socialdemokrater en ny centrumdel av Kinna växa fram. Här finns möjligheter till centralt placerade bostäder, affärslokaler och parkliknande miljöer där både parkour och seniorgym samsas i en trädgårdsliknande miljö, som blir porten in till Kinna.
 • I övrigt föreslås inga andra förändringar för Kinna.

Skene:

 • Solgårdens förskola behöver ersättas med en ny större förskola, förslagsvis där Solgårdens förskola ligger idag eller i dess närområde. Detta är prioriterat.
 • Vi ser behov av en ny skola för de lägre åldrarna i Skene. Vi ser att den skolan kan ligga på Assberg, ett förslag som finns i fördjupad översiktsplan. Assberg är en central del av Skene med närhet till naturen.
Ängskolan, Skene
Ängskolan, Skene
 • Ängskolan behöver moderniseras och fräschas upp så att skolan får ändamålsenliga lokaler.
 • För att möjliggöra ett tryggt skolområde i Skene vill vi undersöka möjligheten att begränsa trafiken på Gästgivaregatan (vägen som går emellan Ängskolan och Tingvallaskolan) och göra området till ett attraktivt skolområde som förenar de två skolorna och kulturhuset.
Tingvallaskolan, Skene
Tingvallaskolan, Skene
 • I övrigt föreslås inga andra förändringar för Skene.

Lisa Dahlberg
Urban Jernberg

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL