MED MARKBORNA I FOKUS

Det är en hållbar budget för 2021 som den socialdemokratiskt ledda Mark Majoriteten presenterar för kommunstyrelsens arbetsutskott i morgon.

En budget i linje Agenda 2030, det vill säga FN:s hållbarhetsmål, en framtidsinriktad budget som stärker välfärden.

Särskilt prioriteras barn och ungdomar.

Mark ska bli BÄSTA BARNKOMMUN!
Med en jämlik barnomsorg, jämlik skola och en hållbar utveckling för markbor och natur.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL