220305 – Första Maj i Mark 2023

Arbetarrörelsen i Mark arrangerar Första Maj i Skene. Ett samarrangemang mellan Socialdemokraterna, LO, SSU, S-kvinnor, Tro och Solidaritet samt ABF.

Vi vill informera om årets 1 maj.

Ni får gärna besöka oss på första maj, arbetarrörelsens högtidsdag.

Program

Klockan 10.00 Start vid Skene Torg. Underhållning, appeller, servering med mera.

Klockan 11.00 Samling inför demonstration. I år demonstrerar under parollen ”För hela Sverige”.

Klockan 11.30 Avmarsch.

Klockan 12.00 Tal av Riksdagens första vice talman Kenneth G Forslund på Skene torg.


Ni finner mer information på vår hemsida: https://framtidensmark.se/aktuellt/1a-maj-i-skene-2023/


Med vänliga hälsningar

Håkan Andersson, Ordförande för Socialdemokraterna i Mark
E-post: hakan1970andersson@gmail.com
Telefon: 0703-720 430

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL