Replik på Per-Erik Johansson (M)

Per-Erik Johansson (M) skriver att ”han inte förstår oss”. Kan det vara för att vi inte riktigt gör som han är van att göra? Är det fel att tänka nytt?
Peter Landgren (S)

I samband med stängningen av Lyckeskolan såg vi en utmärkt möjlighet att ta med frågan om Kinna centrum. I diskussioner med affärsidkare och medborgare visade det sig att många nu såg en möjlighet att göra något genomtänkt i centrala Kinna.

Den styrande minoriteten i kommunen bestämde sig trots detta för att ”snuttifiera” frågan till att enbart gälla skolan, och med minimal majoritet i Barn- och Utbildningsnämnden röstade man igenom förslaget om att ”beställa en projektering för nybyggnation av en högstadieskola med åtta paralleller på två/tre våningar vid området Knalleskolan-Lyckeskolan”. Våra  representanter lade förslaget att tillsätta en utredning som ”ska föreslå placering av alternativen Vråsjön, Lyckeområdet och eventuellt annat alternativ. Storlek av skolan, tidsplan och ekonomi.” Vårt förslag röstades ner.

Det vi vill är att vi skulle våga tänka efter före, och att undersöka om nuvarande plats är det enda och bästa alternativet. Detta är, enligt Per-Erik Johansson (M), att bromsa ett väl genomtänkt beslut, ett beslut som inte ens föregåtts av en ordentligt förstudie.

Under hösten insåg den styrande minoriteten att man inte hade majoritet i Kommunfullmäktige för detta tydligen självklara beslut. Man kallade först då till ett antal möten som så småningom ledde fram till att det förslag våra representanter la i BUN redan i september först nu trots allt blev gällande. Tänk om man redan från början gjort sig mödan att försöka få till en bred politisk överenskommelse?

Slutligen: Vi har inte någon gång under processen sagt att man inte skall bygga på Lyckeskolans område eller att skolan skall ligga vid Vråsjön, vilket Per-Erik Johansson (M) påstår.
Vi vill att man skall fatta ett beslut som är genomtänkt och hållbart över tid. Kanske processen blir långsammare (vilket den inte hade behövt bli) men förutsättningen för ett gott resultat blir betydligt bättre, för skolans elever och personal, men också för alla som bor och verkar i centrala Kinna.

Peter Landgren

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL