Skene Socialdemokratiska förening – Valmanifest 2023 – 2026

Dessa punkter är Skene S-förenings förslag för att förbättra samhällsutvecklingen i Skene. Förslag som vi ska genomföra om socialdemokraterna för förtroendet att fortsätta leda kommunen. Vi är stolta över Skene, men vi kan bättre! Nedan följer våra prioriterade områden för att utveckla Skene:

– Skene sjukhus ska ha ett stort utbud av specialistvård och en levande entré med café och apotek


– Ett levande centrum. Ett nytt torg och mötesplatser för unga och gamla

– Ta fram en etableringsplan för detaljhandeln. Befintliga handelsområden ska anpassas för gång och cykeltrafik

– Fler trygghetsboenden. Bebygg grustomten bredvid sjukhuset

– Fler föreningslokaler till våra ideella föreningar, skapa ett föreningscenter i Parkskolan

– När 156 dras om ska gamla vägen få en upprustning med gågata med begränsning för tung genomfartstrafik

– Gång- och cykelväg till Hedgärdessjön förbi verksamhetsområdet vid Gästgivaregården

– Fler tomter för villa- och radhusbyggnation

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL