Arbetarekommunens revisorer

Arbetarekommunen har tre ordinarie revisorer och tre ersättare. Samtliga väljs på arbetarekommunens årsmöte för ett år. Arbetarekommunens årsmöte utser även en sammankallande revisor.

Revisorer, ordinarie
Eva Ryberg, sammankallande
Peter Hellberg
Gerry Norén
Revisorer, ersättare, i turordning
Hanna G Svensson
Kenneth Sölvebring
Tomas Lundin
facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL