Arbetarekommunens revisorer

Arbetarekommunen har två ordinarie revisorer och två ersättare. Samtliga väljs på arbetarekommunens årsmöte för ett år. Arbetarekommunens årsmöte utser även en sammankallande revisor.

Revisorer 2023, ordinarie
Eva Ryberg, sammankallande
Peter Hellberg
Revisorer 2023, ersättare, i turordning
Hanna G Svensson
Kenneth Sölvebring
facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL