Medlemskapets värde

Denna vecka har jag tack vare att jag är medlem i ett parti kunnat vara med att påverka samhället i den riktning jag tror på - solidaritet, jämlikhet och rättvisa! Måndagen började med att mina partivänner och jag lämnade in tillsammans 23 motioner (förslag) på hur vi vill påverka samhället. Dessa kommer nu att behandlas och sändas vidare till partidistrikt som sedan sänder dom vidare för behandling av riksdagsgrupp och regionpolitiker.

Onsdagen den 8 november kunde jag med min röst i biskopsvalet i Göteborgs stift medverka till ett historiskt val då Susanne Rappman valdes till stiftets första kvinnliga biskop. Det tog 332 år innan detta kunde ske då den första biskopen i stiftet valdes 1685. Så det tar tid att nå jämställdhet!
Betänk att Sverige hann få sin första kvinnliga ärkebiskop innan detta gammelkyrkliga stift vågade ta steget. Här i vårt pastorat röstade 55 personer i biskopsvalet i Skene församlingshem. Vi hade två kandidater i sista omgången att rösta på. Erik Johansson fick 28 röster och Susanne Rappman 27, så här i vårt pastorat är det många som är besvikna. Men vi är många som är glada!

Jag har många gånger under åren varit så arg på kyrkan och vid ett flertal tillfällen velat lämna svenska kyrkan när präster och andra rent ut sagt mobbat kvinnliga präster. Även här visat sig att det är lättare att vara med att påverka i en organisation än utanför. Jag känner stor tacksamhet inför att jag fått vara med att rösta fram Susanne Rappman en väldigt kvalificerad biskop, som kommer se till att inte ”kvinnan ska behöva tiga i församlingen”

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL