Budget 2021

Vår prioritet är alltid du som patient samt personalen.

För oss socialdemokrater i regionen pågår just nu ett intensivt arbete med att ta fram vårt förslag till regionbudget för 2021 med plan för åren 2022 och 2023.

Detta trots att den moderatledda minoritetens budget för nästa år antogs redan i juni. Men det var en budget med stora frågetecken kring ekonomins utveckling i spåren av pandemin, vilket gör att höstens detaljbudget ökar i vikt.

Tack vare vår Socialdemokratiskt ledda regeringen så har vi nu fått stora tillskott som kommer underlätta budget arbetet. För Västra Götalandsregionen innebär det flera tillskott bland annat ett på nästan 670 miljoner kronor – pengar som är viktiga för att de redan långa vårdköerna i vår moderatledda region inte ska öka, och för att vi ska kunna hantera covid-19 relaterad vård.

Därtill ger den föreslagna generella höjningen av statsbidraget ytterligare nästan 670 miljoner kronor till regionens kassa. Det är pengar som behövs för att öka tillgängligheten och jämlikheten i vården och för att förbättra vårdpersonalens arbetsvillkor.

För under pandemin har sjukvården gått igenom sin svåraste påfrestning i modern tid och planerad vård har behövts skjutas upp. Vi kommer nu göra allt för att de medlen skall komma patienter och personal till del i första hand.

Helén Eliasson
Regionråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL