Den jämlika hälsan är inte förhandlingsbar

I dagens Sverige ser vi stora skillnader i hälsa hos befolkningen. Barn som växer upp med föräldrar med kortare utbildning får oftare sämre hälsa senare i livet jämfört med de barn som växer upp i familjer med längre utbildning. Det är oacceptabelt! Den jämlika hälsan och vården kommer därför att vara min viktigaste fråga i den valrörelse som vi nu har framför oss.

Socialdemokratin är en frihetsrörelse. Vi tror på människors lika värde. En aktiv politik på socialdemokratisk bas skapar förutsättningar till att varje individ får möjlighet att uppfylla sin potential, fri från alla former av förtryck och oavsett storlek på plånbok, vilket kön man tillhör eller var man har sina rötter. Vår historia genomsyras av kampen för ett jämställt och jämlikt samhälle där alla människors lika villkor ska få komma till sin rätt.

Vi har en orubblig tro på att när människor går samman blir hela samhället starkare. Vårt yttersta mål är att alla, inte bara några få, ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet, trygghet och framtidstro

Som socialdemokratisk politiker i Västra Götalandsregionen ser jag som sin uppgift att skapa förutsättningar för en jämlik hälso- och sjukvård av högsta kvalitet. Jag arbetar för att fler ska klara sin skolgång, att alla som kan ska ha ett jobb att gå till, en inkomst att leva på och att den som är sjuk eller gammal också ska ha ett bra och tryggt liv. Mitt mål är en utveckling som gynnar alla invånare på bästa sätt.

Västra Götaland är en bra plats att bo på. Regionen går som tåget.

De nya statsbidragen från den S-ledda regeringen, inte minst till sjukvården, har gett miljardtillskott. Dessa har lett till att det finns gott om pengar. Men pengarna kommer inte invånarna till del så
som de var tänkta. Regeringssatsningar har gjorts för att dels stärka välfärden och förbättra kvaliteten i sjukvården, dels för att förbättra arbetsmiljön och villkoren för de anställda. Det finns således alla förutsättningar för att skapa den allra bästa sjukvården för invånarna och goda arbetsplatser åt vårdpersonalen. Men så har det inte blivit.

Sedan den moderatledda majoriteten tillträdde efter valet 2014 har ekonomin läget för regionens sjukvård gått från ansträngt till akut. De sex akutsjukhusen dras med stora underskott och rapporterna om stängda vårdplatser, ökande vårdskador, personalbrist och växande köer avlöser varandra.

För oss socialdemokrater är en jämlik vård ett krav vi aldrig ruckar på.

Det är den som bäst behöver vård, omsorg, stöd och hjälp som ska få det, inte den som har störst plånbok eller bor på ”rätt” ställe. Regionen behöver en socialdemokratisk ledning för att förbättra tillgängligheten, satsa på goda arbetsvillkor och konkurrenskraftiga löner för att behålla och rekrytera personal till vården och säkerställa att vårdens pengar går till vård och inte nya affärsområden och privatiseringar.

Välfärd för alla är ett gemensamt ansvar – människors rättigheter ska inte mätas i lönsamhet!

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL