Distriktets valberedning har presenterat förslag till region- och riksdagslistor

Företrädare från Socialdemokraterna i Mark föreslås på valbar plats både till riksdagen och regionen.

Efter en intern process med nomineringar har en enhällig valberedning för Socialdemokraterna i Sjuhärad beslutat föreslå distriktskongressen att fastställa riksdags och regionfullmäktige listor till de allmänna valen den 11 september 2022.

Valberedningens ordförande Mary Österström framför att ”- Det känns riktigt skönt att valberedningen i enighet kan presentera ett brett förankrat och bra förslag till distriktskongressen.”

Jessica Rodén, Tostared, står på andra plats i valberedningens förslag till riksdagslista.

Håkan Andersson, Kinna, står på andra plats i valberedningens förslag till regionfullmäktigelista.

Valberedningens förslag i sin helhet finns på partidistriktets hemsida som du finner genom att klicka här.

Distriktskongressen den 12 mars beslutar slutligen om partiets valsedlar.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL