Bästa Marks Budget 2024-2025

Bästa Mark består av Centerpartiet och Socialdemokraterna. Vi styr Marks kommun under mandatperioden 2023-2026.

Vår gemensamma värdegrund bygger på alla människors lika och okränkbara värde. Varje form av diskriminering ska motverkas. Vi kommer verka för jämställdhet i hela den kommunala organisationen. Under innevarande mandatperiod planerar vi ta stora steg framåt i vår samhällsutveckling. Det finns en stark framtidstro i Mark och i att fortsätta satsa på en nära kommun…

Läs mer

1:a Maj i Skene 2023

Gå med oss på första maj, arbetarrörelsens högtidsdag, under parollen ”För hela Sverige”.

Rättvisa, respekt och gemenskap har byggt vårt land genom generationer, men samhällsgemenskapen i Sverige håller på att falla sönder. Sverige behöver helt enkelt bli lite mer som Sverige igen. Vi behöver bygga en ny, stark samhällsgemenskap tillsammans med en ny riktning för Sverige. För en framtid som vi tillsammans kan se fram emot. På första…

Läs mer

Vårt nationella valmanifest

Läs mer

Alla har rätt till en trygg ålderdom i Mark

Vi ska ta tillbaka kontrollen över välfärden och säkerställa att alla har en pension som det går att leva på. Du är kanske en av de som får höjd pension med upp till 1000 kronor per månad nu. Det räcker inte. Vi socialdemokrater har ett tydligt mål och det är att den samlade pensionen för vanliga löntagare ska vara minst 70 procent av slutlönen.

Du som varit med och byggt upp vårt land och med ditt arbete lagt grunden för vår gemensamma välfärd har rätt till trygghet under ålderdomen. Pensionerna ska höjas ytterligare – det är en fråga om respekt. Utöver pensioner är en stark välfärd vårt bästa verktyg för ökad trygghet och jämlikhet. Vi socialdemokrater vill att äldre…

Läs mer

Bästa barnkommun

Vi sätter barn och unga främst – för de är vår framtid.

Det är endast genom en bra och jämlik barndom, skola och fritid som vi skapar ett långsiktigt hållbart samhälle. Stödet är som viktigast tidigt i livet – alla barn förtjänar en bra start. Mark ska vara en kommun som undanröjer hinder för människors utveckling och ger alla oavsett uppväxtmiljö, kön och etnicitet möjligheter att nå…

Läs mer

Första Maj 2022 – Kinna

Vi samlas på Mor Kerstins Torg i Kinna klockan 14.00. Det kommer bli musik, appeller, servering med mera fram till klockan 15.00 då vi ställer upp inför demonstrationståget. Demonstrationen startar 15.30 och anländer åter till Mor Kerstins Torg efter en marsch genom Kinna. Klockan 16.00 håller vår huvudtalare Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson tal. Välkomna…

Läs mer

Två toppkandidater från Mark

Sjuhäradsbygdens Socialdemokratiska Partidistrikt har idag fastställt partiets valsedlar för Riksdags– och Regionfullmäktigevalet. RiksdagskandidatKommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande i Mark Jessica Rodén, Tostared, placerades som andra namn på riksdagsvalsedeln. Det innebär en ”kassaskåpssäker” riksdagsplats för kommunalaren som för inte så längesedan tillträdde på kommunalrådsposten. Jessicas viktigaste frågor är att jobba för jämställdhet mellan kvinnor och män samt alla…

Läs mer

Ukrainas sak är vår

Uttalande från Socialdemokraterna i Marks årsmöte den 5 mars 2022

Internationell solidaritet är grunden för socialdemokratin – därför fördömer Socialdemokraterna i Mark den ryska administrationens invasion av Ukraina. Den ryska administrationen bryter emot folkrätten och de mänskliga rättigheterna. Det är med sorg och ilska vi bevittnar den ryska administrationens övergrepp – mot Ukraina – ett fritt folk och land mitt i Europa. Den ryska administrationens…

Läs mer

Distriktets valberedning har presenterat förslag till region- och riksdagslistor

Företrädare från Socialdemokraterna i Mark föreslås på valbar plats både till riksdagen och regionen.

Efter en intern process med nomineringar har en enhällig valberedning för Socialdemokraterna i Sjuhärad beslutat föreslå distriktskongressen att fastställa riksdags och regionfullmäktige listor till de allmänna valen den 11 september 2022. Valberedningens ordförande Mary Österström framför att ”- Det känns riktigt skönt att valberedningen i enighet kan presentera ett brett förankrat och bra förslag till distriktskongressen.”…

Läs mer

En Socialdemokratisk regering bygger landet

Statsminister Magdalena Anderssons regeringsförklaring den 30 november 2021

Herr talman, Ärade ledamöter av Sveriges riksdag, En människa, en röst – alla människors lika rätt att vara med och styra det samhälle vi lever i. Det är samhällets mest grundläggande uttryck för jämlikheten människor emellan. I år fyller den rätten 100 år. 1921 fick både kvinnor och män i Sverige för första gången rösta…

Läs mer
facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL