En budget där patienter och personal prioriteras

Tack vare de stora satsningarna från den S-ledda regeringen är det möjligt att satsa och ha beredskap för framtiden för regionens 1,8 miljoner invånare och 55 000 anställda.

Den 3 november ska budget 2021 för Västra Götalandsregionen klubbas. För oss socialdemokrater är människors tillgång till god och jämlik vård den fråga som överskuggar allt annat. Det budgetförslag vi lägger är offensivt. Det syftar till att råda bot på den försämrade tillgängligheten, överbeläggningarna och de oacceptabelt långa köerna till vården. Vi satsar på vården och personalen, inte nedskärningar.

Det har varit – och är – en extremt tuff tid på grund av coronaviruset. Alltför många har blivit sjuka, avlidit, blivit av med jobbet eller arbetat under oerhörda påfrestningar. Hela Sverige har kraftsamlat för att klara det svåra läget och minska smittspridningen.

Stora tillskott
Ingen vet i dagsläget hur pandemin kommer att utveckla sig. Får vi nya stora utbrott? Kommer det ett vaccin och i så fall när? Lika osäkert är det hur arbetsmarknaden ska utvecklas, om kulturinstitutionerna ska klara sig utan eller med begränsad publik och hur kollektivtrafiken ska kunna utvecklas på ett säkert sätt så att människor återigen kan och vill välja att ta tåget, bussen eller spårvagnen till jobb, skola eller fritidsaktiviteter.

Frågorna är i dagsläget fler än svaren. Som tur är har vi en socialdemokratisk regering som skjutit till belopp till regionen i aldrig tidigare skådad omfattning. För 2021 rör det sig om över 5 miljarder kronor i tillkommande statsbidrag. Det innebär att regionen, trots det exceptionella läget, har goda möjligheter till en omstart. Inte till en återgång till det som varit, utan till något bättre.

Köerna måste kortas!
Trots pandemins svåra omständigheter har regionen lyckats säkerställa att patienter med de största medicinska behoven har fått den vård de behöver. Sjukvårdens anställda har ställt om och ställt upp, men de långa köer som redan fanns i början av året – 94 % av dem som står i kö i dag stod där redan innan pandemin – har växt ytterligare när vård har fått skjutas upp.

Att ta hand om den uppskjutna vården och samtidigt korta de redan tidigare långa köerna är en tuff uppgift, men den måste göras. Vi socialdemokrater ser att det går, om resurserna används på rätt sätt. Vi vill att vårdens pengar ska gå till vård. Vi ger därför sjukvården full uppräkning för de ökade kostnader vi vet kommer. Pengarna ska användas för att skapa en vård av hög kvalitet och i tid och där de med störst behov också får vård först. Och de ska i första hand gå till att utveckla den egna vården, inte till dyrköpta marknadslösningar.

Det är bara i den offentliga vården det finns en garanti att den med störst vårdbehov prioriteras. Bättre villkor för personalen är avgörande En avgörande faktor för att lyckas korta köer är tillgång till personal som är kvalificerad och tillräcklig i antal.

Personalen vår viktigaste tillgång
Det är personal som under pandemin fått applåder och tack. Och de ska ha vårt innerliga tack. Men applåder och tacktal betalar inga räkningar. Därför innehåller vår budget en kraftfull satsning på konkurrenskraftiga löner. Utöver att vi ger vården tillskott för vad centrala löneavtal kostar satsar vi också drygt 800 miljoner kronor på höjda grundlöner.

Vi vill också att de anställda i vården ska få fler arbetskamrater och bättre scheman, med tid för återhämtning. Det gör att fler orkar och vill jobba heltid. Vi vill ge ökade möjligheter till specialistutbildning på betald arbetstid och vi vill se minskad administration och fler servicemedarbetare i vården för att frigöra tid för patientnära arbete.

Ett bättre Västra Götaland
Jag ser att vi nu har en historisk möjlighet att åtgärda både de problem som funnits länge och de som uppstått genom pandemin och skapa något nytt och bättre. Vi socialdemokrater vill inte tillbaka till hur allt var förut. Vi vill bygga något bättre: ett Västra Götaland där jämlikheten ökar, där vi ställer upp för varandra och tillsammans jobbar för invånarnas bästa.

Med en S-regering vid rodret för den nationella politiken har vi alla chanser att lyckas!

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL