En tryggare sjukförsäkring

Människor som drabbas av sjukdom ska kunna lita på sjukförsäkringen när de inte kan arbeta.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen gör förändringar i sjukförsäkringen.

Den kritiserade bedömningen vid dag 180 ändras så att det ska bli lättare för människor att behålla sin sjukpenning, reglerna har varit allt för strikta. Blir man sjuk ska man både få ekonomisk trygghet och ett gott stöd till rehabilitering. Det gäller alla oavsett vilken sjukdom man lider av. Ingen blir frisk för att man blir fattig.

Förslaget innebär att bedömningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete efter dag 180 ska kunna skjutas upp, om övervägande skäl talar för att den försäkrade kommer att återgå i arbete hos arbetsgivaren senast dag 365. Detta i enlighet med förslaget i utredningen om en trygg sjukförsäkring med människan i centrum.

Detta kommer att ge mer tid för de som är sjukskrivna att rehabiliteras tillbaka till det egna arbetet. Särskilt stor skillnad jämfört med idag bedöms kunna märkas för dem med diffusa symtom och en mindre exakt prognos för återgång i arbete, så som exempelvis långtidssjuka i covid-19.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna och lagändringen föreslås träda i kraft i mars 2021.

Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet. Människor som drabbas av sjukdom ska kunna lita på sjukförsäkringen när de inte kan arbeta. Detta gäller givetvis också människor som har symtomdiagnoser och vid långvarig sjukdom.

Ann-Christin Ahlberg S -Riksdagsledamot i Sjuhärad

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL