En unikt kraftfull och sossig budget

De senaste tiden har det duggat tät med nyheter om budgeten. Skulle vilja se budgeten som en comeback för en klassisk keynesiansk krishantering. Traditionell sossig politik, helt enkelt. Inte en dag för tidigt. När samhället står inför hot och utmaningar skall samhället ta kliv framåt och möta upp de behov av trygghet som medborgarna har.

Den senaste tiden har visat att det länge dominerande nyliberala synsättet på hur vi skall organisera ett samhälle inte visar vägen framåt. Bristerna med privatiseringar, kortsiktighet och New Public Management har blottlagts med all önskvärd tydlighet. Nästa års budget är unikt kraftfull.

Redan i slutet av augusti så presenterade finansminister Magda Andersson ett återstartspaket på 100 miljarder. Här ligger ramen för de reformer som skall förhandlas fram inom regeringens samarbete med Liberalerna och Centern.

Här finns historiskt stora satsningar på att möta mänsklighetens största utmaning – klimathotet. Greta Thunberg och andras budskap får inte försvinna bara för att vi har andra problem att hantera. Vi måste försöka hålla flera tankar i huvudet samtidigt, annars är vi illa ute. Nästan tio miljarder satsas för att göra att den återstart som krävs av ekonomin också blir en grön och hållbar sådan.

Rättsväsendet har i princip fått alla sina äskanden tillgodosedda. De lagförslag som rättskedjan efterfrågat har nästan utan undantag framlagts på riksdagens bord. Nu förväntar vi oss att dessa leveranser av konkret politik också leder till minskad brottslighet och ökad trygghet. Att bekämpa brott och förstå och undanröja brottens orsaker är inte en högerfråga. Det är inte sällan samhällets mest utsatta som både utför gärningarna och blir offer för dem. Här måste vi stå upp! Med det sagts så har den senaste tidens politiska diskussion kring brott och straff (och inte minst kopplat till migration) sänkts till pinsamt låg nivå.

I budgeten finns även stora satsningar för att garantera de trygghetssystem som behövs när arbetslösheten stiger, men också stora satsningar till jobbskapande. Sverige är extremt omvärldsberoende och vi har på flera sätt drabbats hårdare än vår omvärld av den nedstängning vi sett.

Men inte minst; här ligger också gigantiska satsningar till välfärdens kärna. Många kommuner och regioner har sett ekonomiskt tuffa år framför sig. De satsningar som görs i denna budget kommer medföra att istället för neddragningar så ges möjlighet att få ekonomin att gå runt och dessutom i de flesta fall också ge utrymme för satsningar.

Hjältarna i kampen mot Covid-19 skall ha fler arbetskamrater – inte färre. Det kommer krävas ytterligare satsningar i skolan. Skolan är vårt mest kraftfulla redskap i kampen mot ojämlikheten.

Man lär ju sina barn att inte svära och så, men känner ändå att det är läge att citera vår partiordförande Stefan Löfvén: ”Det här är en sjujäkla satsning på välfärden!”

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL