Ett solidariskt EU

Sverige är ett litet exportberoende land. Vi socialdemokrater vill arbeta för att Sverige ska fortsätta driva på inom och genom EU för fler handelsavtal och stå upp mot Donald Trumps tullar.

Ökade klyftor och otrygghet i samhället har skapat ett tvivel mot öppenhet och frihandel. Lösningen är inte att stänga dörren mot omvärlden som USA och Ungern gör. Lösningen är istället att se till att det ökade välståndet inte bara kommer några få till del utan den stora massan. 

En marknad i ständig förändring kräver ett flexibelt samhälle som kan garantera vanliga människors välfärd. 

Ett solidariskt EU där människor är trygga på arbetet, trygga med att veta att samhället ställer upp när man blir sjuk, arbetslös, pensionär osv är målet för socialdemokratin runt om i Europa. 

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL