Fram för extratjänster

Med anledning av den information från Arbetsförmedlingen som tillsänts oss, drev vi Socialdemokrater i kommunstyrelsen idag igenom nedanstående beslut:

Kommunchefen ges i uppdrag att utreda i vilken mån Marks kommun i dagsläget använder sig av extratjänster samt hur Marks kommun ska gå till väga för att införa fler extratjänster. Kommunstyrelsens presidum bjuder in representanter från myndigheter och grannkommuner som har erfarenhet av liknande arbete.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL