Gemensam kamp för valseger

Kanske slänger vi oss för ofta med att utropa olika riksdagsval för ödesval. Inför varje mandatperiod står vi i ett vägskäl där valet av väg kommer påverka oss.

I år stod vi dock inte bara inför hot om nya skattesänkningar som dränerar välfärden på resurser. Ett parti med värderingar och människosyn långt från vår spåddes göra stora framgångar. Ett parti som haft ett växande stöd i LO leden. Nya grepp för att nå ut till väljarna behövde tas. Lokalt beslutade LO och socialdemokraterna i södra Älvsborg sig för att driva en gemensam kampanj. Fackliga och partiaktiva skulle möta väljarna tillsammans, för att visa på skillnaderna i svensk politik. Syftet var valseger, metoden blev valbussen.

Varje kommun i partidistriktet fick besök av valbussen ett flertal gånger. En buss fylld av engagerade valarbetare från rörelsens två ben, LO och partiet. Genom utdelning av frukostpåsar vid busstationer, äldreboenden, butiker, industrier och på gator och torg så kom budskapet ut. Fackligt aktiva kunde diskutera hotet mot den svenska modellen samtidigt som lokalpolitiker framförde det lokala handlingsprogrammet. I några fall kom vi in på arbetsplatserna och kunde ta diskussionerna i fikarummen. I skrivande stund är inte regeringsbildningen färdig, men jag är övertygad om att valbussen och liknande satsningar ute i vårt avlånga land har påverkat.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL