Hede – Det bättre alternativet för Kinna

Kinnas nya högstadieskola

Hede är ett bra område för en ny skola för att:

Området är tillräckligt stort för att kunna utvecklas över tid. Vi ska bygga efter Kinnas behov och när Kinna växer finns det utrymme att bygga till.

Hede tillgodoser skolans idrott och föreningarnas behov: Det finns plats för konstgräsplan, löparbanor, idrottshall med läktare och biytor. Allt detta tar stora ytor i anspråk.

Det finns gott om plats att ordna parkeringar och vägar så att det blir enkelt att ta sig till området.

Området är centralt beläget, endast några hundra meter från centrum.

Vårt förlag innebär också dessa möjligheter:

En rejäl satsning på bostäder och möjlighet till kommersiella lokaler på Lyckeområdet.

Fler människor som bor i centrum ger bättre möjligheter till kommersiell service.

Minskad trafik i Kinna centrum och ökad trivsel. när Bättre vägar för att trafiken in och ut genom Kinna ska flyta smidigt även de kommande 70 åren. Vi vill se en planskild korsning innebär att du aldrig behöver stå i bilkö i väntan på tåget.

Ett grönare Kinna med möjlighet till parkområde på Sahara och tillgång till Häggån och Viskan.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL