Internationella dagen mot våld mot kvinnor

Idag är det Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Bara att det behövs en sådan dag är direkt motbjudande.

Denna dag är inte enbart för att stötta de utsatta kvinnorna utan det är även en dag för oss män att reflektera. Reflektera över vår roll i det hela. Visst kan de flesta av oss klappa oss på axeln och tänka att det här rör inte mig, men det gör det. Det rör alla män oavsett om du utövar våld mot den du lever med eller inte. Så länge vi gömmer oss bakom ”inte alla män” så kommer det att fortsätta dö en kvinna var tredje vecka, ytterligare 75 000 kommer att utsättas för våld i nära relation av en man kommande år.

Mäns våld mot kvinnor har ingen kulturell, religiös eller etnisk grund. Det sker i alla samhällsklasser och åldrar. Det enda som finns gemensamt är att förövarna är män, helt vanliga män. Vi kan inte sätta oss ner och vänta på att kvinnorna ska få det att vända för då kommer det tyvärr inte att hända så mycket. Inte på grund av kvinnorna utan på grund av oss män som gömmer oss bakom ”inte alla män”. De som utövar våldet kommer inte heller att ändra sitt beteende. Det är alltså upp till oss män att förändra vårt beteende.

Vi kan inte stillasittande se på när kvinnor förminskas i kompisgänget, i fikarummet eller i hemmet. De män som idag våldför sig på kvinnor har säkert hittat ett berättigande de gånger jag dragit ett skämt eller sagt något kvinnoförnedrande. De känner sig stärkt när jag skrattat åt någon annans skämt och de har inte känt sig hotade av alla de gånger jag valt att hålla tyst. För de flesta av oss kan det vara oskyldiga skämt men för några i vår omgivning kan det tas på allvar. Att det är ok att se på kvinnor på ett förnedrande sätt.

Vi kan lära våra söner att genom ord och handling respektera andra människor. Vi kan lära våra söner att reagera när de ser andra bete sig illa. Vi kan stötta våra söner att vara den de är och inte tvinga in dem i den machokultur vi män lever i.

Jag har tröttnat på att kvinnor känner oro över att möta mig på gatan. Jag har tröttnat på att män försöker få det att det är något som har med kultur att göra. Jag har tröttnat på att behöva uppmärksamma den här dagen.

Jag hoppas att vi män nu ställer oss upp och gemensamt, i tanke, i ord, i handling, och säger att NU HAR VI FÅTT NOG!

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL