Jubileumsåret 2021

Marks Arbetarekommun fyller 50 år.

God fortsättning och gott nytt år. Många är glada över att vi lämnat 2020 – året med pandemi och restriktioner. Hoppet om ett bättre 2021 med vaccin är stort även om det säkert dröjer innan vi är åter i ett ”normalläge”.

Det är 50 år sedan Marks Arbetarekommun bildades.
Det nya året är ett jubileumsår. En sida om vår historia publicerats på vår hemsida. Sidan kommer kompletteras med ytterligare historiska beskrivningar.

Du hittar sidan om vår historia genom att klicka här.

Tiden före Marks Arbetarekommuns
Före 1971 fanns arbetarekommuner i de gamla kommunerna. De gamla arbetarekommunerna ombildades till S-föreningar 1971.

Lite om historien kring de gamla arbetarekommunerna finner du att läsa på respektive förenings hemsida. Även S-kvinnor och Tro och Solidaritets hemsidor innehåller lite historia. I vissa fall är det väldigt korta stycken i andra längre beskrivningar om historien.

Du hittar de olika föreningarnas hemsidor genom att klicka här.

Oss alla unga
Vår historia har betydelse för att förstå vår samtid samt planera och lägga strategier för vår framtid.
Jag tycker att strofen i Nils Flygs sång Oss alla unga är vacker:

En gång när vi alla unga är gömda
djupt under tuvorna där fejden hetast stod.
Skall våra handlingar ej vara glömda
av framtidsfolket, som är barn av vårt blod.
Ja, ungdom är livets härliga vårtid
ungdom förpliktigar mot kommande år.

Källor och urval
När en historia ska sammanfattas måste ett urval göras. Det kan självfallet innebära att den händelse tänker på som en viktig historisk händelse eller den partikamrat du vill ha beskriven saknas. Jag har under en kort tid försökt ge några historiska tillbakablickar. Källor har varit boken Framåt Kamrater som gavs ut i samband med arbetarekommunens 30 års jubileum samt arbetarekommunens verksamhetsberättelser 1996-2019. Arbetarekommunens förtroendeuppdragsmatrikel. Jag har även muntligt fått information av Janåke Sjöqvist med flera.

Kontakta mig gärna med rättelser och förslag till kompletteringar och fotografier.

Kamratliga hälsningar

Håkan Andersson

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL