Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett av vårt samhälles största problem och bestående kriser.

Våldet mot kvinnor är normaliserat till den grad att en kvinna mördas av sin partner var tredje vecka, det mest utsatta stället för en kvinna är i sitt hem och kvinnor är rädda för att röra sig fritt – och det görs från samhällets sida alldeles för lite insatser för att stävja våldet och förebygga det.

Att mäns våld mot kvinnor blivit ett politiskt slagträ för konservativa partier är inte heller något som undgått någon. De som vill förebygga våldet hävdar att fler kameror på stan, mer trygghetspoliser och utvisningsbeslut för alla invandrare är lösningen. Hur ska någon av dessa åtgärder hjälpa kvinnor i hemmet?

I en granskning av Aftonbladet kunde vi läsa om över 800 gömda kvinnor som lever i ett skräckvälde med anledning av sina tidigare partners. Männen – som får röra sig fritt, ägnar mycket av sin vakna tid för att göra livet för dessa kvinnor till ett helvete. Kvinnorna – som får gömma sig, byta personnummer, placera om barnen i nya skolor, flytta ständigt, inte kan skaffa jobb, inte kan uppsöka vård tryggt, inte kan ha ett normalt liv – blir svikna av samhället.

I en tid där gängkriminalitet är ständigt prioriterat behövs nu en handlingsplan för hur vi långsiktigt men också kortsiktigt förändrar samhällets insatser mot mäns våld mot kvinnor. Nya pojkar föds ständigt, och dessa behöver kraftigt förändrade normer och insatser som gör dem till annat än förövare i vuxen ålder. ”Många kvinnor känner en kvinna som blivit våldtagen, få män känner en våldtäktsman” säger mycket om hur utbrett problemet är, och vi behöver göra något åt det nu. 

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL