Medlemsmöte

Måndag den 21 januari kl 18:30 i Kulturhuset, Skene.

Ärenden: Ombud till distriktskongressen och nomineringar till distriktsstyrelsen m m.

Besök av Mari Sandell Molander som är chef för barn- och utbildningsförvaltningen. Välkomna!

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

Du skickas till

Klicka på länken ovan eller AVBRYT