Motioner till distriktskongressen

Sista datum för inlämnande av motioner till distriktskongressen är 5 november. Motionerna skickas med e-post till socialdemokraterna@framtidensmark.se.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL