Motioner till distriktskongressen

Sista datum för inlämnande av motioner till distriktskongressen är 5 november. Motionerna skickas med e-post till socialdemokraterna@framtidensmark.se.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

Du skickas till

Klicka på länken ovan eller AVBRYT