Tomas Eneroth (S)

Nationell studiekonferens på Bommersvik

En gång varje år träffas partiets studieorganisatörer för att byta erfarenheter om hur man ska utveckla partiets studieplan.

I år hade jag förmånen att följa med på den. Varje distrikts studieorganisatör bjuds in och har regionträffar och går på workshops tillsammans.

Tomas Eneroth, partistyrelsens studieledare, var på plats under hela konferensen och pratade om att vi har kommit långt med studier sedan vi lanserade studieplanen för partiet tillsammans med ABF. Studieportalen är till för alla medlemmar och där finns partiets utbud av studier, studieplanen, studiehandledningar, studiematerial mm. Nästa steg för partiet är att utbilda ett nationellt handledarlag som kan hjälpa till och höja kvaliteten på medlemsutbildningarna i distrikten och arbetarkommunerna.

Tomas Eneroth säger att i partiets verkställande utskott pratas det om studier som en naturlig del i utskottets möten för att beskriva hur viktigt partiledningen tycker det är med studier.

Det är viktigt att det finns en punkt på dagordningen i varje PD och AK om studier för att ämnet ska prioriteras. Det ska finnas en studieansvarig med ett tydligt uppdrag i varje styrelse. Varje PD och AK bör ha en studieplan som följs och uppdateras regelbundet.

Tomas Eneroth säger också att partiets ledarutbildningar är till för partiets förtroendevalda och har som mål att förbereda och stärka våra förtroendevalda medlemmar. Ambitionen för våra ledarutbildningar är att vi ska utbilda alla förtroendevalda och det finns tankar om hur vi ska starta en ledarskapsakademi inom arbetarrörelsen som alla förtroendevalda ska gå igenom som en del i sitt uppdrag.

Konferensen är en del i satsningen på studier i partiet och att flytta fram positionerna för våra distrikt vad gäller studier för våra medlemmar. Bommersvik är en härlig plats och ger en känsla av att alla som under årens lopp varit där i partiets arbete följer vår utveckling till att återigen bli ett studieinriktat parti.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL