Nystart för det politiska samtalet

Var med och delta i en Workshop om partiets reformprogram på Zoom den 13 april kl 18.30. Gäst på mötet är Vidar Aronsson, organisationsansvarig på partikansliet som kommer förklara hur arbetet med reformprogrammet kan se ut.

Skene och Västra Marks s-föreningar vill bjuda in till en digital workshop för att arbeta fram en plan för att vi ska följa kongressens vilja om det politiska samtalet. Partiet har satt upp mål att vi nationellt årligen ska genom för 200 000 samtal värva 10000 medlemmar och att fler ska delta i den lokala folkrörelseverksamheten.

Vi har 5 åtaganden och det handlar om nya arbetssätt för organisering, gemensam verksamhetsplanering, digitalisera vårt parti, utveckla samtalskampanj och uppgradera den facklig-politiska samverkan. Vi kommer under detta första möte genomföra en workshop där deltagarna kommer bli indelade i grupper utifrån de områden man är intresserad av att ta fram en handlingsplan kring.

För att delta använd följande länk:

https://socialdemokraterna.zoom.us/j/86193328668

Lösenord: S-amtal

Välkommen!

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL