Öka det internationella samarbetet

Klimatet, migration, jämställdhet, jobb, demokrati och mänskliga rättigheter är frågor som kräver ett internationellt samarbete. Det är när länder, företag och människor arbetar tillsammans som rejäla resultat kan uppnås. Med samarbete och resultat skapas solidaritet, trygghet och fred.

Idag för 71 år sedan presenterades Schumandeklarationen vars syfte var att bilda en kol- och stålunion som ett led i att säkra freden i Europa.  Det var fröet till dagens EU och den 9 maj har därefter utsetts till Europadagen.

Samarbetet inom Europiska unionen, EU, har en stor betydelse för att bevara fred och öka säkerheten på vår kontinent. Det är genom mer och inte mindre internationellt samarbete vi kan ta oss an de stora och svåra frågorna.

Klimatet
Socialdemokraterna har varit pådrivare för den nya europeiska klimatlagen. EU har som mål att Europa ska bli den första fossilfria kontinenten på vår planet. Det historiskt stora ekonomiska återhämtningspaketet kommer inte enbart sätta fart på ekonomin utan medföra mycket för klimatomställningen.

Migrationen
Vi måste få på plats ett nytt asylsystem inom EU som bygger på att alla medlemsstater tar ansvar för att ta emot människor på flykt. Förts och främst för var och en av de människor som lever på flykt men även för att mottagande och integration ska fungera.

Jämställdhet
I Europa står alltför många kvinnor idag utanför arbetsmarknaden och allt för stor andel av viktiga positioner inom EU:s institutioner innehas av män. En bättre jämställdhet är både ett mål i sig självt, men skulle också leda till en ökad tillväxt när fler kommer i arbete och får sin försörjning. Det leder till en minskad utsatthet och ett självständigare liv.

Jobb
Mer än 70 procent av Sveriges export går till EU-marknaden – export som skapat jobb och tillväxt i Sverige. Ska företag i Europa även i framtiden vara konkurrenskraftiga måste vi fortsätta att riva handelshinder och dra nytta av den fria rörligheten för varor och tjänster. Detta måste kompletteras med stärkta rättigheter för medborgarna med en lön som går att leva på och schyssta villkor.

Demokrati
I svåra tider med pandemi, arbetslöshet, naturkatastrofer och flyktingkris dyker antidemokratiska krafter upp ur mörkret. Vi ser hur fler och fler länder i och kring EU angriper demokratiska institutioner. Pressfrihet och oberoende domstolar ifrågasätts. Det vi trodde tillhörde historien upprepas. Sveriges röst behöver höras överallt där rättsstatens- och demokratins principer ifrågasätts.

Mänskliga rättigheter
Internationell solidaritet innebär att stå upp för de mänskliga rättigheterna, vidga kretsen av demokratier och ge ett tydligt stöd till de rörelser som kämpar för detta. Men det handlar också om att vidga demokratins verkningsradie över nationsgränserna. För detta krävs ett ökat globalt samarbete såväl mellan nationerna som mellan folkliga rörelser i hela världen. De internationella institutionerna måste ha kraft att kontrollera och balansera det globala kapitalet och utvecklas till redskap för demokrati, rättvisa och hållbarhet.


Krister Andersson (S)
Ordförande i Marks Arbetarekommun

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL