Rapport från Förbundskongressen den 22 augusti 2020

Tro och Solidaritets kongress hölls för första gången helt digitalt på grund av Corona-pandemin.

Ursprungligen skulle kongressen hållits i juni men flyttades alltså till augusti. Nuvarande och kommande presidier befann sig i Stockholm medan övriga deltagare var utspridda i de olika distrikten, på olika platser. Sammantaget deltog 78 ombud. Mötesordförande var Per Tenggren.

För Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i vårt distrikt deltog fem ombud: Ann-Marie Stenhoff (som också med den äran skötte tekniken för vår räkning), Laila Neck, Leif Bengtsson, Anki Amneskog och Anna Österström. Vi höll till i partilokalen på Norrby tvärgata i Borås.

Mötet inleddes med tänkvärda ord och sång och musik av vispoeten och pastorn Tomas Boström, Visby.

Avgående förbundsordförande Ulf Bjereld talade om sin tid på ordförandeposten och avtackades därefter av förbundssekreterare Hans Josefsson, bland annat genom ett fint bildcollage till toner av Dan Hylander. Avgick gjorde också vice ordförande Mariam Osman Sherifay. Till ny ordförande valdes Sara Kukka-Salam och till vice ordförande Jesper Eneroth. Den nya styrelsen i sin helhet går att finna genom att klicka här. Valberedningens förslag antogs enhälligt.

Till den nya valberedningen omvaldes Laila Neck för att se valberedningen i sin helhet, klicka här.

Vi beslutade att höja förbundets medlemsavgift från 100 kr till 130 kr / medlem och år. Detta på grund av förbundets försämrade ekonomi genom krympande bidrag från partiet, som i sin tur också fått försämrade ekonomiska resurser.

Rapporter från olika distrikt:

I Örebro arbetas det aktivt för att förnya och öka intresset för STS och socialdemokraternas politik, bl a på teman som ”Alla förlorar om inte alla är med” och ”Framtidstro i rädslans tid”. I Östergötland har det bildats en studiekommitté med liknande idéer.

Tretton olika motioner hade inkommit till kongressen de kan du läsa genom att klicka här. Av dessa diskuterades många flitigt; störst debatt väckte motion nr 13, ”Partiet och Svenska kyrkan” där den ihärdiga motionären stötte på starka reaktioner mot sin motion och för att Socialdemokraterna som parti även fortsättningsvis bör finnas med i Svenska kyrkan.

Rapporter från Israel- Palestina samt Belarus och situationerna där via musikvideo och helt ny videolänk framfördes. Ett uttalande mot president Lukasjenkos behandling av människorna och demokratin i Belarus antogs.

Vid pennan, Anna Österström

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL