Rapport från Regionen januari 2021

Nu är inte läge för att politisera, glida på sanningen och hitta på historier om vården utan att fokusera på att ta regionen och landet ur det svåra läge som pandemin har försatt oss i.

Läget är fortfarande mycket allvarligt när det gäller smittspridning och antal inlagda på sjukhus för vård av Covid-19. Vi måste alla fortsätta att undvika kontakter med andra utöver dem vi bor med. Stanna hemma, undvik möten och all trängsel i inomhusmiljöer. Vården är i ett allvarligt läge där allt fler blir svårt sjuka och vi tvingas ställa in planerade operationer och personalen har det tufft. Nu när vintern kommit hit är det viktigt att vi alla tänker på att göra allt för att minska belastningen på vården. Gå försiktigt när det är halt och kör långsamt och håll avstånd i trafiken.

Smittspridningen i Sjuhärad är fortsatt hög och det är många patienter som vårdas på SÄS med nästan en dubblering i antalet inneliggande patienter jämfört november.

Men det finns trots allt positiva nyheter. Vaccinationen pågår för fullt och regionen följer den prioriteringsordning som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Snart är alla boende på särskilda boenden i Sjuhärad vaccinerade och vaccinering pågår för brukare med hemtjänst. Vaccineringen av kommunal vård- och omsorgspersonal och hälso- och sjukvårdspersonal har startat.

Det är jättepositivt att vaccinationerna pågår för fullt och samverkan med kommunerna fungerar bra. Vi känner oss trygga att detta går enligt plan oavsett vad Moderaterna på riksnivå säger.

Det är riktigt tufft nu, men vi måste alla hjälpas åt och ta ansvar. Om vi alla hjälps åt att minska smittspridningen och ser till att vaccinera oss så fort det blir vår tur (information om detta kommer att finnas på 1177.se) så vi kan se fram emot en ljusare tid framöver.

Flera borgerliga politiker, med Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och Kristerdemokraternas partiledare Ebba Busch i spetsen försöker att politisera det allvarliga läge som vården och hela Sverige befinner sig i. Det vården behöver nu är lugn och ro och fokusera på att ta hand om alla patienter som behöver sjukvård just nu. Att i detta läge ägna sig åt politisk pajkastning och häva ur sig kritik mot regeringen när sjukvården är regionernas ansvar är både oansvarigt och ledsamt.

Helén Eliasson (S)
Regionråd i Västra Götalandsregionen

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL