Regionpolitik i en annorlunda tid

En extraordinär vår gick över i en annorlunda sommar. Coronapandemin har präglat såväl det svenska samhället som världen i stort i ett drygt halvår nu.

Det har varit en tuff tid för många och alldeles särskilt för dem som blivit sjuka, deras anhöriga liksom personal i sjukvården och äldreomsorgen. Personal har ställt upp på ett fantastiskt sätt för att klara vården av de svårast sjuka! Det gäller även sjukvårdsutbildad personal i administrativ tjänst som ”sadlat tillbaka” till vården för att stötta och hjälpa. En stor eloge till er alla!

För regionens sjukvårdhusvård ser läget i dag betydligt bättre ut och utifrån de rapporter vi får har sommaren flutit på bra, utifrån omständigheterna. Vi ser att all personal tyvärr inte har kunnat få semester när de önskat, eller ens fått sina fyra veckor sammanhängande, men på det stora hela verkar samförstånd råda.

Nu är vi åter i en vardag. Skolorna har börjat och sommarsemestrarna är slut. Det är en utmaning för oss alla att hantera, om vi inte ska få en ökad samhällsspridning av smitta igen. Oroande är rapporterna om ökad smitta hos yngre vuxna. Visserligen tycks de flesta av dem få ett lindrigt sjukdomsförlopp, men risken ökar givetvis för spridning till riskgrupperna. Vi måste fortsätta att hålla i, hålla avstånd, hålla händerna rena och smittan borta. Det gäller inte minst i kollektivtrafiken. Har du möjlighet att gå, cykla eller ta bil till jobbet – gör så. Har du möjlighet att jobba hemifrån – gör så. På det viset ger vi plats på bussar och tåg för dem som inte har något alternativ.

För oss socialdemokrater i regionpolitiken pågår just nu ett intensivt arbete med att ta fram vårt förslag till regionbudget för 2021 och plan för åren 2022 och 2023. Detta trots att den moderatledda minoritetens budget för nästa år antogs redan i juni. Men det var en budget med stora frågetecken kring ekonomins utveckling i spåren av pandemin, vilket gör att höstens detaljbudget ökar i vikt.

Vi socialdemokrater kommer att fortsätta kräva stora investeringar i vår viktigaste resurs: Personalen. Grundlönerna måste höjas och bli konkurrenskraftiga om vi ska klara att behålla och rekrytera personal. Vi måste också ha jämställda löner, liksom höja ”golvet” i lönestrukturen med en särskild låglönesatsning. Det behövs också insatser för att förbättra arbetsmiljön och villkoren i sjukvården.

Andra områden som tagit stor skada i pandemin är kulturen och kollektivtrafiken. Där behöver vi göra en hel del omtag.

I detta läge kan vi alla vara tacksamma över att vi har en S-ledd regering som genom målinriktat arbete stärkt landets finanser, vilket möjliggjort historiskt ojämförbara ekonomiska tillskott till välfärden kunnat säkra både inkomster för människor och vård för de sjuka. Det är genom att hålla ihop man skapar ett starkt samhälle, inte genom att skapa klyftor och ett ”vi och dem”-samhälle.

Helén Eliasson
Regionråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL