Rösta för ett sammanhållet, säkerhet och demokratiskt Europa

Socialdemokraterna tror på det EU vi har idag, ett EU som har hållit ihop EU:s medlemsländer och stöttat resten av världen.

EU-VAL Vi har idag fred i hela EU-området, varje land som går med i EU-samarbetet kan erbjuda frihet för medborgarna att bo, arbeta eller studera i vilket EU-land de vill. Vi tror på ett EU där varje land som är med i samarbetet får tillgång till världens största inre marknad. Vi socialdemokrater tror också på ett solidariskt EU som stödjer och ge utvecklingsbistånd till miljontals människor i hela världen.

I över ett halvt sekel har EU-samarbetet lyckats bevara fred, stabilitet och välstånd i unionen. Det är också Socialdemokraternas internationella mål, ett arbete som främjar demokrati, grundläggande friheter och rättsstatsprinciper.

Om 9 dagar är det valdag och vi ska bestämma framtiden för vår gemensamma union. Europa står i ett avgörande skede av historien. I en farlig omvärld vill Socialdemokraterna att EU ska fortsätta stå för sammanhållning, säkerhet och demokrati.

Det samlade högerauktoritära blocket som vill ta makten i EU-parlamentet, undergräver allt det som EU står för, de ifrågasätter stöd till vår angripna granne Ukraina, som är ett direkt stöd till Vladimir Putin. De skapar oro och splittring som medför instabilitet och osäkerhet inom EU och mellan andra unioner. Det slutgiltiga målet är att bryta ner de demokratiska utvecklandet av grundläggande friheter och rättsprinciper.

Gå och rösta rött den 9 juni – för ett sammanhållet, säkert och demokratiskt Europa.

Ulf Dahlberg (S), Kommunalråd

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL