Skattemedel ska inte berika privata aktörer

Den svenska välfärden är vår. Det är något man egentligen inte bor­de behöva säga, men i den offentliga debatten om vinster i välfärden verkar detta självklara behöva repeteras.

Det förslag som den socialdemokratiskt ledda regeringen nu lägger fram till riksdagen handlar om att skattepengar ska gå till den verksamhet de är avsedda för, inte till att berika aktieägare.

Med förslaget införs utökad tillståndsplikt och lämplighetsprövning, två sätt att stärka skyddet mot oseriösa företag inom till exempel hemtjänst och skola. Friskolor kommer numera också att omfattas av offentlighetsprincipen, ett viktigt sätt att öka insynen.

Vi har redan stärkt skyddet i välfärden genom den meddelarfrihet för anställda i privata välfärdsföretag som trädde i kraft ifjol. På samma sätt som offentliganställda, kan de nu påtala missförhållanden i verksamheten till media.

För att inte bidra till social dumpning har vi också sett till att förbättra arbetsvillkoren och lönerna för alla som jobbar i det offentliga. Vi ser nu dessutom till att förhindra utförsäljning av kommunal verksamhet till underpris, en skola ska inte kunna reas ut.

Sverige är faktiskt idag det enda landet i västvärlden som tillåter vinst inom skattefin­ansierad skolverksamhet.

Det trots att en stor majoritet av svenskarna är emot vinster i välfärden.

De borgerliga partierna, tillsammans med SD, värnar hellre företagens ”rätt” att göra obegränsade vinster på våra allmänna skattepengar än att lyssna på sina väljare. Det är befängt. Inte minst med tanke på att vinstintresset gång på gång kommit i konflikt med medborgarintresset, skandalerna verkar aldrig upphöra.

Vi vill sätta stopp för det. Ingen ska behöva oroa sig för att ens barn får en sämre skolgång, eller att ens gamla mamma inte blir väl omhändertagen på äldreboendet för att det råkar vara ett privat alternativ. Med dessa åtgärder slår vi vakt om en kvalitativ och förutsebar välfärd. Det skapar trygghet.

Självklart finns det också seriösa aktörer som använder vinsten till att återinvestera i verksamheten. Det här förslaget straffar inte dem. Tvärtom, de kommer kunna finnas kvar och slippa befläckas av de oseriösa aktörernas dåliga rykte.

Nyligen meddelade lagrådet att det har invändningar mot förslaget. Vi kommer förstås att noggrant ta del av synpunkterna, men vi ger oss inte. För oss socialdemokrater går medborgarnas hälsa och väl före aktieägarnas vinster.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL