Studiekonferens för S i Väst

Makten har vi till låns men partiet äger vi för evigt. Det är värt att tänka på då vi länge nu har styrt landet och låtit partiorganisationen ta smällen. Vi har stannat upp som parti och lagt all energi på att vara statsbärande. Det tar på att både hålla ett parti i rörelse och leda ett land. Nu ska vi sätta partiet i rörelse igen och vi ska göra det genom att bilda våra medlemmar.

Den 27-28 oktober samlades ca 60 studieorganisatörer från Västsverige på Viskadalens kursgård för att prata studier. Det är ca tre år sedan nu som partiet lanserade sin studieplan som är den första samlade gemensamma utbildningsplanen för Socialdemokraterna.

Studier har under lång tid varit en lågprioriterad verksamhet i landets arbetarekommuner med några undantag. Studier har vi emellertid alltid pratat om men vi har inte genomfört dem. Utmaningen är att få alla att se att studier inte är endast för de nya, utan för alla. Vi behöver hela tiden lära nytt och vara nyfikna på världen.

Thomas Fridh som är ombudsman på ABF och samordnare för partiets nationella pedagoglag gav oss ett perspektiv på vår studieomfattning med en jämförelse. Partiet som helhet har lika många studietimmar genom ABF idag som PRO i Västernorrlands län har. Det finns en potential att förbättra sig, kan man säga…

Nu handlade denna första studiekonferens i Västsverige inte bara om att vi ska få fler studietimmar via ABF utan om att höja utbildningsnivån på våra medlemmar. Kort sagt, vi ska börja arbeta för att genomföra studieplanen.

Vi har idag två typer av utbildningar som är prioriterade. Den ena är medlemsutbildning som är en utbildning för alla medlemmar och handlar om vårt parti, vår historia, vår ideologi och vår organisation. Den finns i tre steg och har som mål att lära ut mer om vårt parti med lokalt, regionalt och nationellt perspektiv.

Ledarutbildning är den andra typen och är till för alla med ett förtroendeuppdrag den finns i fyra steg och handlar om socialdemokratiskt ledarskap. Alla ersättare och ledamöter i kommun- och regionpolitiken i landet ska erbjudas steg 1. Alla valda ledare ska erbjudas steg 2.  Steg 3 och 4 är till för fördjupning för ledare som har förtroendeuppdrag i riksdag, regering, som kommunalråd och liknande uppdrag.

Helgens målsättning var att informera om det regionala stöd som arbetarekommunerna har i form av Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen och ABF Västra Götaland och Halland. För att kunna komma igång som Arbetarekommun så erbjuder dessa organisationer ledarskapsutbildningar, medlemsutbildningar och funktionsutbildningar. Denna organisation ska se till att Västsveriges 55 arbetarekommuner ska utbilda merparten av våra medlemmar och förtroendevalda under de kommande åren. Vi ska utbilda 1000 förtroendevalda i ledarskap och ca 10 000 i medlemsutbildning i Västsverige.

Arbetarekommunen har också en studieplan som anger riktningen för vårt lokala arbete. Vi arbetar för att skicka flera personer per gång på utbildning så att man också är ett gäng som kan stötta varandra på hemmaplan. Hittills har det fungerat bra!

Konferensen gav många nya tankar och vetskapen om att vi måste börja nu om vi ska vända trenden i partiet. Den bestående diskussionen under konferensen var att vi ska utbilda fler i medlemsutbildning och det ska vi göra hemma i arbetarekommunen, så det får bli första steget.

För att komma ihåg med medlemsutbildning steg 1 i sin Arbetarekommun ska man använda sig av partiets studieportal där allt studiematerial till utbildningarna finns. Ladda hem studiehandledningen till medlemsutbildningen och anmäl utbildningen till ABF. Studiehandledningen går noga igenom vad man ska gå igenom och ger även förslag på övningar och övrigt studiematerial som är bra för att ta till sig innehållet på ett bra sätt.

Lägg upp cirkeln i sex träffar enligt studiehandledningen och gör en planering hur du ska genomföra träffarna genom att bygga upp träffen enligt studiecirkelmetodiken du lärt dig på cirkelledarutbildningen på ABF.

Medlemsvärdet i vårt parti mäts bäst i hur vi engagerar våra medlemmar och i vilken mån vi kan erbjuda ett innehåll. Studier kommer vara det dominerande verksamhetsinnehållet under överskådlig tid och det är positivt om både nya och gamla medlemmar möts i den verksamheten. Det är ett måste för att vi ska kunna öka i medlemsantal och få partiet i rörelse på samma sätt som vi hade under partiets första tid.

För att få leda en studiecirkel genom Arbetarrörelsens bildningsförbund ska man gå en cirkelledarutbildning steg G som går över tre tillfällen som ger ett stöd i hur en cirkel går till och hur man leder med hjälp av cirkelmetodiken via ABF.  ABF i Mark har utbildningar för cirkelledare med jämna mellanrum.

Man kan gå både dagtid och kvällstid. På träffarna får man chans att träffa andra ledare som har cirklar via ABF, och det är lärorikt för att få en förståelse hur många områden det sker utbildning på via ABF i kommunen. Det är riktigt inspirerande att få denna utbildning! Man förstår efter dessa tre träffar att det är en ny värld därute någonstans och att man bara skrapar på ytan på ABFs stora verksamhet och dess bildningsuppdrag inom arbetarrörelsen för våra medlemmar.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL