Studienytt

Såhär i slutet på 2018 kan man summera vårt verksamhetsår med studier i Arbetarekommunen. Studier har blivit en allt vanligare verksamhet för våra medlemmar och det återspeglar hur viktigt vi ser på studie verksamheten och att det är en prioriterad verksamhet i partiet.

Idag har vi studiecirklar för mer och mer verksamhet i arbetarekommunen vilket innebär att vi följer studiecirkelmetodiken på våra möten för att höja kvaliteten på mötesverksamheten. Vi har studiecirklar med våra gruppmöten, medlemsutbildningar och större gemensamma aktiviteter med fullmäktigegruppen.

Vi har tills idag utbildat 18 personer i ledarskap genom S i Västs ettåriga ledarskapsutbildning. Det är flest bland arbetarekommunerna i Södra Älvsborgs partidistrikt och bland de bästa i Västsverige sett till arbetarkommunens storlek.

Vi har nu satsat på studier i fyra år och vi började med att besluta om en studieplan i arbetarekommunens styrelse 2015. Studieplanen anger att vi ska stärka vår organisation genom att erbjuda våra medlemmar studier enligt partiets centrala studieplan. Hittills har det inneburit att ca 70 medlemmar deltagit i vår studieverksamhet. Det är fantastiskt tycker jag!

Under 2018 har vi deltagit i den andra regionala studiekonferensen för S i Väst. Vi kan säga att studier nu finns på allas läppar i Västsverige då 60 studieorganisatörer fanns på plats samtidigt på Viskadalen för att dela med sig av sina erfarenheter av studier i sin arbetarekommun.

Från och med januari nästa år drar två ledarskapsutbildningar för våra nya förtroendevalda i nämnder och styrelser igång. Hälften av alla våra förtroendevalda ska gå denna utbildning under mandatperioden.

Alla våra förtroendevalda för nämnder och styrelser i kommun och region har inför denna mandatperiod undertecknat en kandidatförsäkran som anger medlemmarnas åtagande om studier, där man förbinder sig att utbilda sig i ledarskap under mandatperioden. Kandidatförsäkran kommer även att gälla de som får ett förtroendeuppdrag under mandatperioden.

Vårt arbete med medlemsutbildningen går framåt. Vi har nu en medlemsutbildningsgrupp som består av deltagare som gått alla tre stegen i medlemsutbildningen. Gruppen planerar och genomför utbildningen tillsammans för att vi ska kunna ta emot fler medlemmar till utbildningen under 2019.  Målsättningen är att alla våra medlemmar ska gå en medlemsutbildning.

I januari 2019 börjar den första utbildningen för valda ledare
i Arbetarekommunen, gruppledare i kommun, region och
partiorganisation är målgruppen och utbildningen pågår ett
år och återkommer årligen under mandatperioden. Arbetarkommunens
gruppledare kommer arbeta utifrån ett nytt uppdrag som Arbetarekommunens styrelse har tagit från för nästa mandatperiod.

Uppdraget anger vilka uppgifter gruppledaren har i vårt parti vilken roll man har i kommunpolitiken och vilket förhållningssätt en gruppledare har i vårt parti.

Distriktet har sammanställt studier för nästa år och den innehåller
bland annat EU-utbildning för valarbetare, handledarutbildning för medlemsutbildning, regionskola för förtroendevalda i regionen. I augusti genomförs en funktionsutbildning för arbetarekommunstyrelser, detta är några exempel bland det övriga utbudet av medlemsutbildningar och ledarutbildningar.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL