Uttalande antaget vid Socialdemokraterna i Sjuhärads distriktskongress 2020

Vid den digitala distriktskongressen idag antog kongressen ett uttalande:

Under våren har vår nation ställts inför utmaningar som krävt uppoffringar, kreativitet och kraftfulla åtgärder. Vår nation har hållit ihop. Vissheten om att i otrygga tider skapa trygghetssystem utan revor är själva kärnan i vår svenska modell.

Vi är idag med största sannolikhet på väg in i ekonomiskt sämre tider. De permitteringar och varsel vi ser nu, Corona-relaterade eller ej, ställer ännu högre krav på kraftfulla omställningssystem.

Nu behöver Sverige stötta den ekonomiska återhämtningen och snabbt få människor i arbete igen. En stabilt a-kassesystem är en viktig faktor för att upprätthålla efterfrågan när tillväxten sjunker.

Att råka bli arbetslös i Sverige får inte innebära en ekonomisk misär. Förbättringarna i arbetslöshetsförsäkring är inte bara en bra politik i pandemin – det är alltid en bra politik.

Vårt partidistrikt vill därför vara tydliga: Vi anser att de höjda ersättningsnivåerna och ändrade kvalificeringsgrunderna bör ligga fast.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL