Vad är på gång i Marks Bostads AB?

Markmajoriteten där vi Socialdemokrater ingår vill bygga fler hyresrätter i hela kommunen under mandatperioden.

Marks Bostads AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som är helägt av Marks kommun. Bolaget har ca 3700 hyreslägenheter i 14 orter i Mark. Bolaget har en omsättning på ca 250 miljoner per år och värdet på bolaget är ca 1,8 miljarder. Bolaget har ca 60 anställda och har sitt huvudkontor i Kinna. I styrelsen sitter denna mandatperiod fyra Socialdemokrater; Agnetha Rodén, Tony Ragnarsson, David Berglund och Ulf Dahlberg. Vi bildar majoritet tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna.

Bolaget har ett uppdrag att bygga 45 lägenheter per år fram till och med 2021, och från 2022 är uppdraget 60 lägenheter per år. Vi i s-gruppen jobbar intensivt med målen i vårt handlingsprogram, där vi skriver att rejält många fler hyresrätter ska byggas för att det ska finnas möjligheter att skaffa en lägenhet som ungdom, familj eller nyinflyttad till en rimlig hyra. Vi vill att etableringen ska ske främst där kommunal service finns, och vi vill också att hela mark ska leva.

Bolaget har under 2020 färdigställt byggnationen av 24 lägenheter på Vipgränd på Näs i Kinna och 16 lägenheter på Ängahagen i Assberg i Skene. Ytterligare 40 lägenheter ska stå klart på Ängahagen juli 2021.

Bolaget har fler byggprojekt som har börjat byggas under 2020 och det är 34 lägenheter i Sätila och 6 lägenheter i Fotskäl. Under 2021 planerar bolaget att börja bygga 10 lägenheter i Horred och 34 lägenheter i Fritsla, men i Horred är bygglovet överklagat av grannar och i Fritsla har bolaget fått ändra i projektet på grund av en vattenledning som kommunen håller på att undersöka skicket på.

Summa summarum är det 80 lägenheter som har startats och ytterligare 84 lägenheter som kan komma igång under 2021. Det är en hög ambition för Marks bostadsbolag om man ser historiskt på bolagets byggnation och vi i styrelsen tror att det är viktigt att bygga för att möjliggöra befolkningstillväxt i kommunen.

För att komma igång med lägenhetsbyggnation i Kinna har bolaget även valt att köpa Kinnaströmsfastigheten som Strands byggbolag hade vunnit en byggtävling på. Den ska Marks bostad bygga mellan 80-90 lägenheter på med blandad upplåtelseform. Byggstart beräknas bli april 2021. Detta projekt ligger utanför den planerade bostadsbyggnationen men styrelsen har sett det som viktigt att tillskapa lägenheter i Kinna och med detta projekt kunde vi komma fram snabbt med nya lägenheter.  

Tittar vi till slut över hela mandatperioden så vill vi bygga i Öxabäck (10 lägenheter) där kommunen har köpt mark där det finns ett LIS-område som bolaget vill etablera sig i, Hajom (6 lägenheter) på befintliga byggrätter, Horred (45 lägenheter) Hyssna (30 lägenheter) och Fritsla (13 lägenheter).  Det skulle resultera i 264 lägenheter under mandatperioden och det överträffar både ägarens uppdrag och vad bolaget har byggt de senaste 30 åren under en mandatperiod 

Bolaget har även ett uppdrag att renovera 50 lägenheter per år och det uppfyller vi årligen. I januari 2021 står hela Snickaren i Kinna renoverad och med det har vi renoverat ca 1400 lägenheter.

Ulf Dahlberg
Ordförande i Marks Bostads AB

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL