Vi ska inte bromsa oss ur krisen – utan investera för att lösa samhällsproblemen och för att skapa jobb

Partivänner

Våren 2020 kommer alltid förknippas med utbrottet av Coronaviruset. Vad som började med tidningsartiklar om det nya viruset slutade med stängningar av skolor, äldreboenden och förbud av större sammankomster. Sjukvården har satts på prov och personalen inom vårdyrkena har fått arbeta hårdare än någonsin.

Kommuner och regioner har drabbats hårt ekonomiskt av pandemin och kommer att behöva mer stöd. Inför 2021 finns ett stort eftersatt behov av sjukvård, skola och omsorg som vi måste ta ansvar för. Dessutom kommer andelen barn, unga och äldre bli mycket fler än den del av befolkningen som är arbetsför varav den sistnämnda delen kostar mindre och står för huvudsaken av skatteintäkterna. Stöd till kommuner och regioner samt ett gott företagsklimat är behövligt, men likväl kommer effektiviseringar av verksamheter behöva genomföras.

Under sommaren och nu när hösten står i antågande har samhället börjat öppna upp sig till viss del igen – de flesta gymnasieskolor har öppnat, biografer har visningar igen och även uteställen har slagit upp dörrarna (dock med många anpassningar). Trots att pandemin inte är förbi inom den närmsta tiden, måste vi blicka framåt. Självklart ska Folkhälsomyndighetens rekommendationer fortsatt följas – vi ska hålla avstånd, stanna hemma om vi är sjuka och inte samlas i stora grupper. Men nu är det dags att vi vågar satsa på̊ samhället, och att vi gör det tillsammans. För om det är något som visat sig under pandemin är det att vi behöver varandra.

Regeringens krisåtgärder har gjort skillnad, men mer insatser behövs. Nu måste det till en ekonomisk politik som stöttar återhämtningen och tar samhället framåt. Jobben måste vara i fokus. Äldreomsorgen behöver fler medarbetare. Sveriges industri och infrastruktur behöver anpassas så att klimatutsläppen minskar. Vi ska inte bromsa oss ur krisen – utan investera för att lösa samhällsproblemen och för att skapa jobb. Vi socialdemokrater vet hur viktig frågan om arbete är och vi vet att ju fler som arbetar i Sverige, desto bättre går det för oss.

Det är som alltid den socialdemokratiska politiken som leder Sverige in i en bättre framtid. En politik som vi i fin folkrörelsetradition skapar tillsammans, i den socialdemokratiska föreningen, i arbetarkommunen, i partidistriktet och för hela Sverige på vår partikongress. Och om en vecka har vi i vårt partidistrikt vår distriktskongress. En kongress där vi tillsammans skapar den politik vårt partidistrikt skall stå för. I år kommer kongressen att ha en annan form pga Corona. Men jag är övertygad om vi trots detta kommer att kunna ha bra och givande diskussioner och att vi kommer fatta kloka beslut.

Till sist så här i Coronatider. Ta hand om er och varandra.

Ulf Olsson
Partidistriktets ordförande och ledamot i Partistyrelsen

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL