Fly för livet!

Kvinnor flyr för livet. Detta var S-kvinnors tema för internationella kvinnodagen 8 mars.

Det är en skildring, en uppmaning, ja- rent av en stor push till alla oss som kan påverka att vi måste ta vårt ansvar. Många kvinnor befinner sig på ständig flykt hela livet. Det kan handla om att fly från ekonomiskt våld, psykiskt och fysiskt våld, eller att försöka fly för livet från ett annat…

Läs mer
facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL