Fly för livet!

Kvinnor flyr för livet. Detta var S-kvinnors tema för internationella kvinnodagen 8 mars.

Det är en skildring, en uppmaning, ja- rent av en stor push till alla oss som kan påverka att vi måste ta vårt ansvar. Många kvinnor befinner sig på ständig flykt hela livet. Det kan handla om att fly från ekonomiskt våld, psykiskt och fysiskt våld, eller att försöka fly för livet från ett annat land. Det kan innebära att behöva fly sin bostad, fly med barn, lämna sin familj som när flickor flyr från hedersvåld.

Vi kräver att det används samma krafttag mot mäns våld mot kvinnor som mot gängvåldet. Nu har regeringen tillsatt 350 utredare inom polisen som ska ska få spetskompetens för att stoppa våldet mot kvinnor, vilket är ett välkomnat beslut, men det finns mycket kvar att göra. Kommunerna måste ta sitt ansvar.

Det är kommunerna som ansvarar för att se till att det finns skydd och stöd för kvinnorna och barnen, såsom skyddade boenden. I dag brister det i både kompetens och ansvar i kommunerna och där vill vi särskilt påpeka allvaret i de konsekvenserna som uppstår. Kvinnor undviker att lämna sina män för att alternativet inte är tryggt nog. Det behövs också ett tydligt samarbete mellan kommuner och kvinnojourer eftersom det är där kompetensen finns.

Det behövs ekonomiskt och psykologiskt stöd men framför allt behövs det boenden. Kvinnor behöver få en chans att börja ett nytt liv där de inte riskerar livet för att misshandeln fortsätter och för att de ska kunna röra sig fritt, som till exempel hämta barnen på förskolan.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL