Tiden är knapp, vi måste agera nu!

För att framtida generationer ska ha samma tillgång till frisk luft, rent vatten och oförstörd natur som vi har haft, måste vi tillsammans med andra länder minska användningen av kemikalier och värna vår natur. Genom gemensamma regler inom EU kan vi påverka fler länder att göra mer.

EU-VAL Klimatförändringarna är ett faktum, vi märker den även här hemma. Det kan handla om översvämmade källare, vattenbrist eller skogsbränder. Konsekvenserna är tydliga i människors vardag. Samtidigt hotas svenska skogar, marker, sjöar och hav av föroreningar, kemikalieutsläpp och naturförstöring. Den viktiga biologiska mångfalden minskar.

Vi socialdemokrater är fast beslutna att se till att fler länder agerar för att minska klimatutsläppen och stoppa miljöförstöringen – för oss, våra barn och våra barnbarns framtid.

Om Europa genomför klimatomställningen på rätt sätt – beslutsamt och rättvist så att alla, oavsett inkomst, kan vara med – kommer den att fortsätta bidra till nya innovationer, jobb och investeringar i hela Sverige. Vi vill att Sverige ska vara platsen där högkvalitativa tekniska lösningar utvecklas, produceras och exporteras.

Förra mandatperioden satt jag i både Marks kommuns och Västra Götalandsregionens miljönämnd. Internationellt var Sverige en förebild när det gäller klimat- och miljöpolitik. Tyvärr har den nuvarande regeringen på kort tid raserat Sveriges anseende och ambitioner.

Förtidsröstningen börjar idag den 22 maj. Låt oss fortsätta kämpa för en hållbar framtid – för oss alla och för vår planet. Rösta på Socialdemokraterna i EU-valet.

Håkan Andersson (S), ordförande för Socialdemokraterna i Mark

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL