Budgetarbetet börjar på allvar

I Marks kommun har vi en fyraårig budgetprocess. Nu ska vi jobba fram en budget för åren 2021-2024. Det kommande året har ett stort fokus, men vi kommer också ha fokus på år 2022, som är det sista för den här mandatperioden. När år 2022 är slut har vår S+C+L-majoritet, Markmajoriteten, haft fyra år på sig att genomföra det vi tillsammans kom överens om att göra när vi valde att samarbeta med varandra. Samarbetet går mycket bra! En god stämning, konstruktiva diskussioner och mycket positiva satsningar som görs i verksamheterna förtjänar att nämnas som exempel. Inte minst viktigt att påminna om detta nu när Corona har tagit mycket fokus. 

Vi står inför år 2021. Det är ett år som är ekonomiskt tufft för många kommuner. I Mark detta år det tuffaste på många år rent budgetmässigt. Den budget som kommunfullmäktige antog i november 2019 innehöll en planering för att hantera år 2021 och ha bra förutsättningar för valåret 2022. Efter detta kom Corona som ytterligare risker att påfresta ekonomin i landets kommuner, Mark inkluderat. Ett lägre BNP och ökad arbetslöshet innebär att de prognoser som görs för kommunernas skatteintäkter har sjunkit. Nya skatteprognoser kommer nästa vecka och den slutliga kommer i oktober.

Det finns nu stora förväntningar på att vår regering ser att landets kommuner behöver tillskott för att säkra välfärden i kommuner och regioner. Vad regeringens höstproposition innebär för Mark får jag återkomma till i kommande nyhetsbrev. Kort och gått innebär utgångsläget inför årets budgetarbete att nästa år är kärvt – men vi är fast beslutna att klara av året med så lite negativa effekter som möjligt.

En sak är helt klar, vårt utgångsläge inför 2021 hade varit 20 miljoner kronor sämre om Moderaterna och Kristdemokraterna fått bestämma. Så mycket innebär nämligen skattehöjningen på 30 öre i ökad intäkt per år. Detta är pengar som verkligen behövs! 

Budgeten ska beslutas av kommunfullmäktige 19 november. Markmajoritetens budget kommer att presenteras inför möte med kommunstyrelsens arbetsutskott som är den 7 oktober. Du som medlem ska självklart påverka budgeten. I grunden har du gjort det genom att vi som är kommunalt förtroendevalda har fått i uppgift att genomföra vårt kommunala handlingsprogram.

Vi jobbar nu med att sammanställa en halvtidsrapport som ni medlemmar ska få för att kunna följa hur vårt arbete går. Men du kan också påverka här och nu; har du idéer så hör gärna av dig till mig eller till någon av våra andra kommunalt förtroendevalda! På medlemsmötet den 28 september ska vi ta ställning till skattesats och också prata om budgeten. 

Önskar dig en fin sensommar, och glöm inte att fortsätta vara försiktig och följa folkhälsomyndighetens rekommendationer!

Lisa Dahlberg
Kommunalpolitiskt ansvarig i Marks Arbetarekommun och Kommunstyrelsens ordförande.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL