Imorgon är en annan dag

Covid-19 finns här mitt ibland oss och vi måste fortsätta att tvätta händer, hålla avstånd och följa Folkhälsomyndighetens alla råd. Det är allvar och jag tänker att vi alla säkert känner någon som drabbats. Mina tankar går främst till alla er som saknar sin livskamrat, förälder, mor- och farförälder eller annan nära och kär släkting, granne eller vän.

Pandemin påverkar oss alla. Förutom oss som människor så krisar det inom föreningar, företag och kulturen för att nämna ett par exempel. Inom politiken påverkas vårt parti genom inställda möten. Fler och fler aktiviteter och möten sker i och för sig på distans genom Teams, Zoom och tillexempel Facebooks digitala möten. De flesta kommunala sammanträden sker nu digitalt.

Kommunfullmäktige i Mark har haft det första helt digitala budgetsammanträdet. Markmajoriteten, det vill säga vi Socialdemokrater tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna, fick igenom vår budget som bland annat innebär en rejäl satsning på välfärden. Skolan, individ- och äldreomsorg är de områden som vi satsat stora ekonomiska resurser på. Men vi har även prioriterat arbetet för att Mark ska bli Bästa barnkommun.

Kvarteret Folkskolan
Ibland blir det inte som man önskar och arbetat för inom politiken. Vi var enormt glada när kommunstyrelsen beslutade om minst 50 procent hyresrätter när kvarteret Folkskolan ska byggas. Tyvärr säkerställde inte markanvisningstävlingens regler att det skulle bli så fullt ut. Den som lämnade ett tävlingsbidrag på en av de fem tomterna kunde göra det och tro att andra tomter skulle bebyggas med en annan upplåtelseform. Det var precis det som skedde. Allt för få lämnade in tävlingsbidrag med byggnation av hyresrätter. Företagen som vill köpa och bebygga de olika tomterna har lagt ner stora resurser på väl genomarbetade tävlingsbidrag. Markmajoriteten vägde för- och nackdelar mot varandra och kom fram till att det bästa trots allt var att acceptera en byggnation med en mindre andel hyresrätter.

Vi har lärt oss läxan och det svåra med markanvisningstävlingar. När vi ser hur svårstyrt ”instrument” markanvisningstävlingar är så är vi mycket tveksamma till att genomföra flera sådana. Men vi kan också konstatera att det är uppenbart hur olönsamt det är i Sverige idag att bygga hyresrätter. Detta är en viktig fråga att driva också nationellt, då hyresrätten är en viktig boendeform. Ser vi till det positiva så tillförs Kinna många nya bostäder. Det kommer att leda till en befolkningsökning och tillväxt som vi så väl behöver. Man ska också komma ihåg att även efter att denna byggnation är genomförd så är tre av fyra lägenheter i Kinna en hyresrätt. Mängden hyresrätter är i stor majoritet, och så ska det också vara!

Länsväg 156
Nu vill jag med denna text slå in på en annan väg. Inom kort kommer nämligen en mycket viktig och angelägen fråga att ta ställning till. Vi socialdemokrater har i vårt handlingsprogram att kommunen på olika sätt ska verka för att väg 156 ska förbättras. Genom arbetarekommunsbeslut vill vi även att Förbifart Skene byggs. Trafiken genom Skene är ohållbar för boende och utveckling av orten. Trots att det är en statlig väg vill inte Trafikverket finansiera förbifarten. Under december kommer en utredning presentera nyttor och nackdelar med att bygga förbifarten med kommunala pengar. Vi måste sedan fatta beslut om hur vi ställer oss till detta väldigt fort för sedan stängs möjligheten att få till en förbifart på många, många år. Det innebär att det kan komma en kallelse till ett extra digitalt medlemsmöte innan mitten av januari. Så ha koll på din e-post.

Slutligen så närmar vi oss jul och nyår. Det är en tid då många familjer samlas runt julbord och nyårsfirande. Jag hoppas verkligen att ni alla får en god jul. Många ställer in sig på att fira jul endast med den närmaste familjen. Men glöm inte att omtänksamhet om era nära och kära inte innebär ett avståndstagande. Ring eller använd videosamtal. Kanske är det dags att de traditionella julkorten och julbreven får en revansch? Ord betyder mycket, särskilt när man inte kan ses. Med önskan om en fin december och redan nu – ett bättre 2021 för oss alla.

Lisa Dahlberg

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL