Kommunfullmäktige 26 mars

På torsdag 26 mars är det dags för årets tredje kommunfullmäktigemöte.

Mötet ska behandla flera ärenden, samtliga finns på ärendelistan som du hittar på denna länk: (https://www.mark.se/politik-och-organisation/politik/kommunfullmaktige/) På grund av Coronaviruset rekommenderar vi att du som vill följa mötet gör det via webben, mötet startar kl 18.00. Alla handlingar som ledamöterna ska besluta om finns också att läsa på samma länk. Nedan kommenterar vi Socialdemokrater några av de ärenden som ska behandlas.

Kommunstyrelsen har möte precis före kommunfullmäktige, den 26 mars kl 17.00 i Rydal. Syftet är att behandla ett förslag om att ge möjlighet till beslutsfattande via distans. Lagen tillåter att ledamöter i en nämnd är med via distans, men först måste kommunfullmäktige besluta att det ska vara så i Mark. På grund av Coronaviruset är det viktigt att denna möjlighet införs. Om kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget så kommer kommunfullmäktige behandla ärendet samma kväll på sitt möte. 

Det har inkommit ett medborgarförslag från två personer som föreslår att en hastighetsdämpande åtgärd görs vid busshållplatsen Nydal/Kinnahult. När medborgarförslag kommer in till kommunfullmäktige sker ingen diskussion om förslagets innehåll direkt vid mötet. Förslaget skickas istället direkt till den nämnd som kommunfullmäktige anser har ansvar för det område som frågan berör. I detta fall kommer medborgarförslaget skickas till teknik- och servicenämnden för utredning och beslut. För att medborgarförslagen ska kunna behandlas snabbare så ger kommunfullmäktige nämnderna i uppdrag att besluta om svar på medborgarförslaget. Själva förslaget kommer alltså inte tillbaka till kommunfullmäktige, men kommunfullmäktige får en redovisning av hur nämnden har beslutat gällande förslaget. 

Ett gammalt förslag om att införa lagen om valfrihetssystem i daglig verksamhet finns på dagordningen. Förslaget från kommunstyrelsens majoritet är att socialnämnden får möjlighet att direktupphandla platser hos företag som utför daglig verksamhet. Kommunstyrelsen var inte enig om det här förslaget. 

Ett annat ärende som ska tas upp är att äldreomsorgsnämnden har föreslagit för kommunfullmäktige att det borde vara kommunstyrelsen som ansvarar för färdtjänst. Detta har utretts. Förslaget är att äldreomsorgsnämnden även i framtiden ska ansvara för färdtjänst. 

Ett medborgarförslag om att kommunen borde byta namn till Kinna kommun kommer tillbaka till kommunfullmäktige för beslut. Kommunstyrelsen fick i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda fråga, men själva beslutet ville kommunfullmäktige själv fatta. Förslaget är att medborgarförslaget avslås. Marks kommun skarven i fortsättningen heta Marks kommun. 

Utöver dessa ärenden ska också några olika val göras. 

Alla är välkomna att följa mötet via webbsändningen på mark.se! Förutom dessa ärenden finns fler ärenden som går att läsa på kommunens webbplats där ärendelista, handlingar och länk till webbsändningen finns. Om du som läser har en fråga eller andra synpunkter är du välkommen att kontakta oss, kontaktuppgifter finns (och så länk till kontaktuppgifterna på hemsidan) 

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL