Kinna Socialdemokratiska förening – Valmanifest 2023 – 2026

KINNA – CENTRALORTEN I MARK

Det är viktigt att Kinna fortsätter att utvecklas – som kommunens administrativa och kommersiella centrum!
En plats med betydelse för alla i Mark.

Kinna ska bli ett grönt, tryggt och levande centrum med affärer, restauranger, kultur
och offentlig service. Där det är fantastiskt att verka, leva och bo!

KINNAS SOCIALDEMOKRATER VILL:

Att barnen prioriteras, bland annat genom byggandet av en ny förskola.

Att det byggs fler lägenheter och villor.

Att kommunikationerna till och från samt inom Kinna förbättras. Bland annat genom en planskild järnvägskorsning.

Att kvalitén i äldreomsorgen ska öka.

Att du med funktionsnedsättning ska ha en jämlik tillgänglighet i Kinna.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL