Kinna Socialdemokratiska förening

Det gör vi bland annat genom att lägga förslag inom partiet och andra beslutande församlingar. Vi nominerar till politiska uppdrag samt diskuterar politik med förtroendevalda på våra möten. I vår förening arbetar vi tillsammans för att utveckla den socialdemokratiska politiken. Som medlem har du möjlighet lära känna andra socialdemokrater. Du kan delta i studier och påverka politiken i Marks kommun, Västra Götalandsregionen och Sverige.

Cirka en gång i månaden har vi torgmöte eller andra aktiviteter. Då för vi en dialog med väljarna. Vi bedriver även opinionsbildning för partiet, dess idéer och politik.

Föreningen har knappt 100 medlemmar och vårt verksamhetsområde är Kinna och Rydal.

Föreningens styrelse 2021

Håkan Andersson Ordförande och medlemsansvarig
Inger Jörneberg Kassör
Niklas Emnér Studieorganisatör
Gunnar Nilsson Sekreterare
Agneta Fleck  
Ann-Sofi Tureson Vice ordförande
Lisa Dahlberg  
Bodil Wennerström Kyrkopolitiskt ansvarig
Benny Nyberg  

Vår historia
1913 bildades den socialdemokratiska ungdomsklubben (SDUK) och året efter, 1914 bildades Kinna Socialdemokratiska Arbetarekommun.

Kinna kvinnoklubb bildades 1929. Det första protokollet från ett konstituerande möte är daterat den 11 maj 1929.

Den 23 augusti 1917 bildades Rydals Arbetarekommun.

När Marks Arbetarekommun bildades 1971 omvandlades Kinna Arbetarekommun till Kinna S-förening.

Vill du läsa mer om vår förenings historia klicka här.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL