ÖRBY – SVANSJÖ SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING – Valmanifest 2023 – 2026

Föreningens lokala handlingsprogram för Torestorp, Älekulla, Örby och Öxabäck.

Nedan beskriver vi vad vi har gjort och vad vi ska prioritera att jobba med i vår lokala förening.

Vad har vi uträttat i samverkan under innevarande mandatperiod 2019 2022?

– Gång och cykelväg Örbyskolan-Ridhuset,

– Byggt om Örbyskolan till F-6 skola, och i samband med detta tagit bort paviljonger,

– Vatten och avlopp samt gata och bostäder på höjden vid Nedre Krok,

– Vatten och avlopp till Solvik,

– Prioriterat gång och cykelväg i Torestorp,

– Aktivitetslekplats på Öxabäcksskolans gård,

– Slutför bostadsbyggnation vid Trädgårdsvägen i Örby,

– Genom fört Rätt Fart i Staden i Öxabäck och Torestorp,

– Ny bro vid VA-verk Örby samt ramp för cyklar och barnvagnar i samband med detta,

– Röjt runt Ljungaån för bättre vattenflöde,

– Åtgärder vid Mos Strand (parkering, båtklubben),

– Ny gång och cykelvägsbro i Örby,

– Tagit initiativ till lägre anslutningsavgifter på gamla tomter vilket ger 4 nya lägenheter i Älekulla,

– Vatten och avlopp i Ekelundsområdet,

– Ny detaljplan i Ekelund vilket ger möjligheter till nya villor.

Vad vill vi uträtta under kommande mandatperiod 2023 2026!

– Bostäder i Örby, Öxabäck, Torestorp och Älekulla.

– Ny infart till Trädgårdsvägen i Örby,

– Fastighetsnära avfallsåtervinning,

– Rätt Fart i Staden i Örby,

– Utveckla Mos Strand även tillgänglighetsanpassa för alla människor,

– Gång och cykelväg Övre Krok – Solvik – Mos Strand,

– Gång och cykelväg Torestorp,

– Utveckla Skol- och Omsorgsverksamheten i kommundelen,

– Fler hundlatriner vid gångstråk,

– Arbeta för att utöka kollektivtrafiken i våra orter,

– Pendelparkering i Örby,

– Mötesplatser för ungdomar i våra orter.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL